• Úvod
  • Založení evropské společnosti

Založení evropské společnosti

Evropská společnost, někdy též evropská akciová společnost, případně tzv. SE (dle latinského názvu Societas Europaea), je obchodní společností založenou podle evropského práva.

Co do právní formy se jedná o specifický typ kapitálové společnosti, která je mimo evropskou družstevní společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení posledním druhem přeshraniční obchodní korporace.

Úprava evropské společnosti je obsažena v příslušných unijních právních předpisech a dále v národních úpravách členských států. V České republice je normou upravující evropskou společnost zákon č. 627/2004 Sb. o evropské společnosti.

Výhody evropské společnosti

Účelem Evropské společnosti je umožnit podnikatelům z členských států Evropské unie obchodovat v rámci evropského trhu a spolupracovat s jinými podnikateli z dalších států. Cílem evropských zákonodárců při utváření pravidel byla snaha o sjednocení právní úpravy akciových společností v členských státech, volný pohyb kapitálu a sblížení podmínek podnikání napříč celou unií. Z této hlavní myšlenky vychází koncept evropské společnosti, tedy akciové společnosti s působností v Evropské unii.

Evropskou společnost je možné založit v jakémkoliv státě Evropské unie. Musí být naplněn nadnárodní prvek, tedy působnost společnosti i v jiném členském státě. Většinou prostřednictvím pobočky či dceřiné společnosti. Minimální základní kapitál SE je 120.000 EUR. V zemích mimo Eurozónu je tato částka přepočtena podle aktuálního kurzu v době založení SE.

Co je důležité vědět

Pro budoucí fungování evropské společnosti je potřebné zvolit jurisdikci s optimálními podmínkami pro podnikání. Většinou se jedná o daňovou zátěž, nenáročnou administrativu a blízkost zákazníkům. Důležité je také správné nastavení managementu společnosti, jelikož ve státě, ve kterém je společnost registrována musí být umístěna i její správa.

Jako atraktivní destinace pro umístění evropské společnosti lze uvést například Nizozemsko, Maďarsko, Estonsko či Kypr.

Holandsko nabízí místním společnostem velmi příznivé a konkurenceschopné podnikatelské prostředí. Ve spojení s daňovým režimem místních holdingových společností nabízí také velmi zajímavé daňové výhody. Dále jistý punc exkluzivity a nízkou míru byrokracie.

Maďarsko zase láká podnikatele nízkými daněmi. Především sníženou daní z příjmu pro malé společnosti a nulovou daní z dividend.

Estonsko je pro podnikatele zajímavé z mnoha pohledů. Především kvůli jednoduchosti založení společnosti, která může probíhat distančně pomocí elektronické komunikace s úřady. Estonsko je také inovativním evropským hráčem na poli kryptoměn a k tomuto fenoménu se na rozdíl od mnohých dalších států staví velmi pozitivně.

Kypr je klasickou evropskou destinací mající mnohé prvky offshore jurisdikce. Mimo nízké daně je zde vysoký stupeň anonymity.

Významnou výhodou oproti národním obchodním společnostem je možnost změnit sídlo v rámci Evropské unie bez nutnosti likvidace společnosti. Další výhodou s tím spojenou je možnost opustit národní legislativní režim, kdy přesídlením do jiného členského státu dochází i k opuštění dosavadních vazeb, např. ze strany kontrolních úřadů a orgánů státní správy.

Pakliže SE přesídlí do jiného státu, stává se nedosažitelnou pro úřady, které ji až doposud kontrolovaly, a to díky nemožnosti provádění kontrol v jiných zemích.

Založení evropské společnosti

Evropská společnost je vítaným nástrojem umožňujícím podnikat ve více státech Evropské unie. Spojuje v sobě množství výhod a zajímavých možností oproti lokálním společnostem. Pro správné nastavení, výběr konkrétních jurisdikcí a optimální fungování evropské společnosti je však nutné znát veškeré podrobnosti o klientově podnikání, záměrech a cílech.

Pouze tak je možné efektivně poradit a posunout jeho podnikání na další úroveň.

založení evropské společnosti-kontakt

Využijte našich bezplatných schůzek, kdy Vám mimo jiné poradíme se správným nastavením podnikání prostřednictvím evropské společnosti a můžete využít také našich účetních a právních služeb.

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme