Estonsko

Estonsko (oficiální název Estonská republika) je nejsevernějším z pobaltský států v severní Evropě. Hraničí s Lotyšskem a Ruskou federací. Baltské moře jej dále dělí od Finska a Švédska. V rámci srovnání s ostatními pobaltskými státy se jedná se o hospodářsky nejvyspělejší zemi s nejvyšším HDP na obyvatele.

Hlavním odvětvím národního hospodářství jsou především služby, konkrétně informační technologie, komunikace a bankovnictví.

Estonsko je členem Evropské unie (stejně jako ČR vstoupilo do EU v roce 2004), členem Eurozóny (od roku 2011), od roku 1999 členem Světové obchodní organizace.

Podnikání v Estonsku je spojeno s extrémně nízkou mírou byrokracie, což je ve srovnání s ostatními členskými státy EU velmi vítané. Místní úřady i vláda se snaží již od osamostatnění země vytvářet stabilní a lákavé prostředí pro místní i zahraniční podnikatele. Mimo snadné a rychlé zahájení podnikání se uvedené tendence promítají do dalších výhod spojených s podnikáním v Estonsku.

Hlavními výhodami je nulová daň při splnění určitých podmínek (v případě reinvestování zisků do růstu společnosti), bezproblémová a rychlá registrace k DPH a placení Eurem, jakožto národní měnou.

  • Hlavní město je Tallinn
  • Úřední jazykem je estonština
  • Národní měna je Euro

Výhody estonské jurisdikce

  • Člen EU, OECD, WTO, NATO, Eurozóny
  • Velký počet uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění (více než 50 zemí), s ČR již od roku 1995, dále např. se Singapurem či Ostrovem Man
  • DPPO ve výši 0 % v případě redistribuce zisku pro další rozvoj společnosti
  • Rychlé a jednoduché udělení DPH
  • Nízká míra byrokracie, elektronická komunikace s úřady prostřednictvím e-Residency card
  • Přístup k trhům EU

Základní fakta o estonské společnosti

Základní formou kapitálové společnosti je společnost s ručením omezeným (osaühing případně OÜ). Základní kapitál OÜ činí 2.500 € (bez povinnosti jej splatit). Počet společníků ani jejich státní příslušnost není omezena.

Je nutné, aby společnost měla minimálně jednoho akcionáře a jednoho jednatele, kterým může být stejná osoba (věk minimálně 18 let). Jednatel ani společník nemusí být rezidentem Estonska.

Základní sazba DPPO je 20 %. Jedná se však o tzv. distributivní daň, která se uplatní pouze v případě distribuce zisku mezi společníky. Z nerozděleného zisku se nehradí žádná daň z příjmu, resp. její výše je 0 %. Pokud tedy reinvestujete vydělané prostředky zpět do společnosti, není nutné platit daň z příjmu za příslušný finanční rok.

Základní sazba DPH je 20 %, snížená 9 % (platí na farmaceutické výrobky a pomůcky pro invalidy, noviny a časopisy mimo elektronické čtečky knih). Nulová sazba se uplatní pouze na vnitrostátní přepravu a některé druhy mezinárodní osobní přepravy.

Udělení DPH čísla je velmi rychlé a jednoduché, s minimem nákladů. Taktéž vedení účetnictví nevyžaduje takové náklady, jako u jiných společností z EU. Podání účetních výkazů je možné prostřednictvím on-line formulářů přímo na příslušný daňový úřad.

Mnoho papírování vyřeší tzv. e-Residency karta, která umožňuje mimo jiné online komunikaci s místními úřady.

založení firmy v estonsku

Založení firmy v Estonsku

Založení firmy v Estonsku je možné vyřídit on-line. Osobní návštěva klienta za účelem založení společnosti tedy není nutná. Dále poskytujeme klientům unikátní registrovanou adresu v Estonsku. Asistujeme také s registrací k DPH (VAT) i s udělením tzv. e-Residency karty, která umožňuje mimo jiné online komunikaci s místními úřady.

Založení společnosti trvá cca deset pracovních dní. Pokud o to klient žádá, např. kvůli nutnosti být fyzicky přítomen při otevírání účtu v bance, je možné připravit veškeré podklady dopředu a zajistit schůzku s místním notářem. V tomto případě se doba založení společnosti zkrátí zhruba na polovinu.

Založení estonské společnosti probíhá na základě dokumentů, které připravíme dopředu vzhledem k požadované korporátní struktuře, obsazení společnosti či výší základního kapitálu. Klient poté jen podepíše příslušné listiny.

Co se týká požadavků na jednatele či akcionáře, jsou stejné jako v případě českých společností. Jednatelem či akcionářem tedy může být i cizí státní příslušník.

Po založení společnosti v Estonsku je možné vyřídit další požadavky, např. licenci k výměně kryptoměn či poskytování služby virtuální peněženky, případně dalším aktuálně populárním službám.

Potřebujete-li pro Vaše podnikání společnost v Estonsku či jakékoliv související služby, neváhejte se na nás obrátit.

Ceník pro založení společnosti v Estonsku

Založení společnosti1,100 EUR
Domicilace 800 EUR
Domicilace bez přítomnosti v Estonsku500 EUR
VAT ID600 EUR
Bankovní účet600 EUR
Každý další shareholder nebo ředitel+ 50 EUR
Korporátní dokumentace 600 EUR
Účetnictví - vedení a DPHdle rozsahu

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme