Kryptoměny

Tokenizace

Tokenizace je proces, který převede hodnotu jakýchkoliv aktiv na blockchain. Tokenizovat lze firmu, služby, projekt či dokonce lidské příběhy.

Obecně řečeno, token je reprezentace konkrétního aktiva nebo užitku. V kontextu technologie blockchain je tokenizace procesem přeměny něčeho hodnotného na digitální token, který je zaznamenán v blockchainové síti. Aktiva tokenizovaná na blockchainu přicházejí ve dvou formách. Mohou představovat hmotná aktiva, jako je zlato, nemovitosti a umění, nebo nehmotná aktiva, jako jsou hlasovací práva, vlastnická práva, licencování obsahu nebo například služby. Tokenizovat lze prakticky cokoliv, pokud je to považováno za aktivum, které lze vlastnit a má pro někoho hodnotu a lze jej začlenit do většího trhu aktiv.

Existují tři hlavní kategorie kryptotokenů, ačkoli vymezení se může rozmazat v závislosti na specifikách konkrétního tokenu nebo platformy, se kterou je tokenizován.

Security tokeny

Security tokeny ztělesňují konkrétní investici, jako je podíl ve společnosti, hlasovací právo ve společnosti nebo jiné centralizované organizaci nebo nějakou hmotnou nebo digitální věc, která má hodnotu. Kromě toho, že slouží jako digitální reprezentace podkladového aktiva nebo nástroje, mohou být bezpečnostní tokeny naprogramovány s nevyčerpatelnou řadou jedinečných vlastností a vlastnických práv. Tyto tokeny jako takové představují zcela nový typ digitálního aktiva.

Utility tokeny

Utility tokeny představují přístup k danému produktu nebo službě, obvykle v konkrétní blockchainové síti. Užitkové tokeny mohou být použity k napájení mechanismu konsenzu blockchainové sítě, zajištění operací na decentralizovaném trhu, placení transakčních poplatků nebo práva držitelů grantů předkládat a hlasovat o novém vývoji v rámci decentralizované autonomní organizace (DAO) nebo jiné decentralizované sítě. Zatímco Security tokeny se primárně používají k založení vlastnických práv, Utility tokeny jsou zaměřeny spíše na praktické použití. Mnoho kryptotokenů spuštěných prostřednictvím počáteční nabídky coinů (ICO) na platformě Ethereum má fungovat jako Utility tokeny.

Currency tokeny

Currency tokeny jsou určeny k obchodování a utrácení. Některé jsou založeny na podkladových aktivech – jako je tomu u stablecoinů zajištěných aktivy, jako je DAI od MakerDAO a GUSD Gemini. Mnoho dalších však není založeno na žádných podkladových aktivech. Místo toho je jejich hodnota přímo spojena s jejich distribučním mechanismem a základní blockchainovou sítí.

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme