BALÍČEK SLUŽEB BASIC:

Specifikace klienta:

 • neplátce DPH
 • ne příliš aktivní podnikatelská činnost
 • malá frekvence fakturace a nákupů
 • např. společnost držící podíly v jiných společnostech (holdingové struktury)
 • počet dokladů méně než 10 ks
 • žádné mzdy, sklady, majetek

POSKYTNUTÉ SLUŽBY V RÁMCI BALÍČKU BASIC:

 • vedení účetnictví (hlavní kniha, peněžní deník, knihy vystavených a přijatých faktur)
 • kontrola a zpracování externích účetních dokladů
 • zpracování interních dokladů
 • roční účetní závěrka
 • daňové přiznání k DPPO
 • účetní a daňové poradenství v běžném rozsahu

POSKYTOVÁNÍ ÚČETNÍCH SLUŽEB:     2 000 Kč / měsíc

BALÍČEK SLUŽEB STANDARD:
BALÍČEK SLUŽEB PROFESSIONAL:

Specifikace klienta:

 • malé a střední podniky
 • plátce DPH
 • aktivní podnikatelská činnost (i na mezinárodní úrovni)
 • počet dokladů 50 – 200 ks
 • zaměstnávání zaměstnanců
 • skladové hospodářství, výroba
 • vlastnící investiční majetek (hmotný, nehmotný, finanční)
 • využívání dotačních prostředků, grantů, atd…

POSKYTNUTÉ SLUŽBY V RÁMCI BALÍČKU PROFESIONAL:

 • vedení účetnictví (hlavní kniha, peněžní deník, knihy vystavených a přijatých faktur)
 • kontrola a zpracování externích účetních dokladů
 • zpracování interních dokladů
 • vedení skladové evidence
 • zpracování účetních reportů
 • vedení evidence majetku, účetní a daňové odepisování
 • zpracování přiznání k DPH a povinných příloh
 • zpracování kontrolního hlášení
 • roční účetní závěrka
 • daňové přiznání k DPPO
 • služby daňového poradce (celková daňová problematika)
 • účetní a daňové optimalizace
 • poradenství k aplikaci mezinárodního zdanění
 • zajištění veškeré elektronické komunikace s finanční správou

POSKYTOVÁNÍ ÚČETNÍCH SLUŽEB:     12 500 Kč – 25 000 Kč / měsíc

MZDOVÁ A PERSONÁLNÍ EVIDENCE:
DALŠÍ SLUŽBY:

Parker Hill

Požádejte o konzultaci zdarma

Bezpečnost

Nenechte se bezdůvodně tahat po soudech a exekucích.

Podpora

Máte společnost a nevíte, jak ji efektivně řídit? Nejste si jisti, zda máte splněné zákonné povinnosti?

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

info@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill LLP

Office 3.11, NWMS Center, 3rd Floor
31 Southampton Row, London
WC1B 5HJ
United Kingdom

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill LLP

Odštěpný závod
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

IČO: 082 10 683

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme