Offshore společnosti

DLT Licence

Některé jurisdikce tuto problematiku vytěsnili na jako okrajovou ekonomickou záležitost (Belize, Vanuatu, Seychelly apod.) Jiné jurisdikce se snaží obchod s kryptoměnami korigovat, usměrňovat a licencovat alespoň obchodování s nimi.

Estonsko

O Estonsku se hovoří jako o první „krypto-zemi“ na světě. V rámci Evropy zde došlo k největšímu pokroku v oblasti digitalizace veřejné správy, estonská vláda aktivně podporuje technologii blockchain a je příznivě nakloněna kryptoměnám a podnikatelským záměrům spojeným s kryptoměnami, ICO či burzou elektronických peněz.

Na rozdíl od opatrného a nejistého přístupu evropských institucí a národních bank je Estonsko na blockchain připraveno a zaujalo ke kryptoměnám velmi vstřícný a progresivní postoj.

Estonská legislativa například umožňuje plně regulovanou nabídku tokenů digitální měny (ICO cryptocurrency). Prostřednictvím estonské společnosti tak lze emitovat digitální měnu skrze členský stát Evropské unie.

Estonsko nabízí také plně regulovanou licenci pro směnu kryptoměn. Tato licence umožňuje poskytovat výměnu fiat měny za digitální měnu a naopak.

Další licencí, kterou je možné u tamního regulátora získat, je licence k poskytování služby elektronické peněženky. Tímto způsobem lze právně a regulatorně ošetřit klíčové oblasti pro zájemce o podnikání s kryptoměnami.

Uvedené licence mohou být vhodným prostředkem pro rozvoj vašeho podnikání a zajistí plně regulovaný vstup na trh digitálních měn.

Proces založení společnosti a získání licence DLT

Žádost o výše uvedenou licenci (licence) musí být podána prostřednictvím společnosti registrované v Estonsku nebo prostřednictvím registrované pobočky zahraniční společnosti v Estonsku. Nejjednodušší cestou je založení místní společnosti.

V případě, že chcete založit společnost na dálku (bez návštěvy Estonska), založení obvykle trvá 2–3 týdny.

Pokud si vyberete ready-made společnost, která je již založena a bude se převádět na vaše jméno, budete muset navštívit Estonsko na 1 den. Během tohoto dne vám převedeme akcie a členství ve společnosti. Změny budou viditelné v obchodním rejstříku během několika dnů (max. 1 týden).

Výše uvedené licence DLT je možné získat během velmi krátké doby (zpravidla trvá licenční proces 2 až 3 týdny). Poté, co je společnost zaregistrována a obdržíme od vás veškeré potřebné informace a dokumenty, o zbytek se postaráme sami a dokončíme proces žádosti o licenci.

přehled kryptoměn

Po získání licence je společnost kvalifikována jako finanční instituce, ale nemá žádné zvláštní požadavky na podávání zpráv daňovým orgánům. Účetnictví musí být vedeno stejně jako u jiných společností. Regulačnímu orgánu není třeba podávat žádné zvláštní hlášení, ale FIU může čas od času vznést dotazy týkající se činnosti společnosti.

Předběžné poplatky

Poté, co je místní společnost zaregistrována a shromážděny všechny požadované dokumenty, je třeba zaplatit státní poplatek ve výši 345 EUR a požádat o licenci (licence).

Získání právního stanoviska

Estonský úřad pro finanční dohled (EFSA) uvádí, že coiny a tokeny mohou být v některých případech kvalifikovány jako cenné papíry, což znamená, že předpisy a licence k činnosti mohou být odlišné.

Pokud se domníváte, že plánované podnikání vaší společnosti nespadá do záběru výše uvedených licencí, doporučujeme vám provést předběžnou právní analýzu, abyste zjistili, jaké licence k činnosti nebo registrace vyžaduje váš obchodní model.

Licence u Estonian Financial Intelligence Unit (FIU)

Žádost o licenci k činnosti zpracuje Finanční zpravodajská jednotka (FIU) s tím, že poskytne nebo odmítne poskytnout licenci k činnosti do 30 pracovních dnů ode dne podání žádosti. V průběhu procesu má FIU právo požadovat další informace a vysvětlení k plánované činnosti. Licence bude vydána po dodání všech požadovaných informací a splnění všech podmínek.

Dokumenty předkládané úřadům

 • Ověřené kopie pasů všech spřízněných osob (akcionářů, členů představenstva, konečných benefičních vlastníků a odpovědných osob)
 • Ověřený doklad o adrese všech výše uvedených osob
 • Osvědčení o evidenci odsouzení (resp. výpis z trestního rejstříku) výše uvedených osob

Všechny dokumenty musí být zpravidla v angličtině (nebo v ruštině) a musí být opatřeny apostilou. Tyto dokumenty nesmí být starší než 3 měsíce. Žadatel je rovněž povinen předložit provozní řád pro účely AML (Anti-Money Laundering). Úředníci mají právo požádat o doplňující informace a často požadují:

 • Životopisy spřízněných osob
 • Popis plánované činnosti

Gibraltar

V souvislosti s aktuálním trendem v oblasti kryptoměn je velmi vhodné vlastnit licencovanou společnost, která má veškerá oprávnění k podnikání s kryptoměnami (tzv. DLT licence). Oblast kryptoměn je dnes velmi rostoucím segmentem a lze očekávat další a důslednější regulaci tohoto odvětví.

V mnoha státech je trh a podnikání s kryptoměnami omezováno, jelikož samá podstata těchto platebních prostředků je pro většinu států neuchopitelná a nevítaná. V následujících letech bude tento prostředek regulován v daleko větší míře, jelikož představuje mimo jiné velmi vítaný prostředek pro tzv. šedou ekonomiku.

Jak založit kryptoměnu s DLT licencí?

Vzhledem k tomu, že společnosti podnikající v oblasti kryptoměn musí mít ke svým podnikatelským aktivitám příslušnou licenci, je ideální, aby struktura společnosti byla plně transparentní. Pro tyto účely je možné využít tzv. „nominee“ jednatele, který je jmenován a dosazen do konkrétní společnosti, a formálně zde vykonává funkci jednatele.

žádost o dlt licenci

Vzhledem k tomu, že schvalovací proces sestává z prověřování veškerých osob zapojených do společnosti, je nutné dosadit jako jednatele člověka, který nevykonává funkci jednatele ve větším počtu společností.

Proces založení společnosti a získání licence DLT

Prvním krokem je založení společnosti na Gibraltaru, nicméně již při jejím zakládání je nutné počítat se zaměřením této společnosti na podnikání v oblasti virtuálních měn. Poplatky za založení kryptoměny jsou zde úplně stejné jako v případě klasické společnosti na Gibraltaru. Co se týká poplatků za získání licence DLT, ty se mohou lišit v závislosti na řadě různých aspektů.

Předběžné poplatky

Při žádosti o licenci je nutné zaplatit nevratný poplatek za posouzení rizika při schvalovacím procesu. Naše kancelář v Gibraltaru je povinna přezkoumat úplný popis podnikatelských aktivit společnosti a v souvislosti se získáním licence DLT zjistit pravděpodobnost, že bude licence udělena. Tento poplatek činí 1.000 EUR – 1.700 EUR.

Získání právního stanoviska

Před zahájením žádosti jsme povinni získat právní názor místního právníka, který se specializuje na tuto problematiku. Náklady na toto činí zhruba 2.600 EUR.

Poplatek za pomoc s licenční žádostí je od 4.800 EUR.

Licence u Komise pro finanční služby Gibraltaru (GFSC)

Jakmile byly učiněny veškeré výše uvedené kroky, je potřeba zaplatit GFSC poplatek za samotnou licenci. O výši poplatku rozhoduje GFSC a závisí na složitosti a riziku spojeném s aktivitou a majetkem společnosti.

Výše poplatku je minimálně 13.000 EUR a může činit až 40.000 EUR nebo v určitých složitých případech i více. Po získání licence musí být tento poplatek, často však pouze jeho část, hrazen každoročně za účelem obnovení licence.

Licence DLT je nutná pro společnosti, které provádějí těžbu, výměnu nebo ukládání virtuálních měn

 • Získání licence DLT může trvat několik týdnů, možná i měsíců
 • Klient má povinnost vyjádřit se o jeho podnikání s úřady na Gibraltaru a také bude muset provést prezentaci s podrobnostmi o zamýšlených aktivitách společnosti (obvykle na závěr licenčního procesu)
 • Klient má povinnost mít v Gibraltaru fyzickou kancelář a zaměstnance, bude povinen předložit orgánům adresu s uvedením adresy své kanceláře
 • Každoroční požadavky zahrnují obvyklé požadavky na běžné společnosti na Gibraltaru, které zahrnují podávání ročních výkazů, účtů a daňových přiznání. Klient bude muset také každoročně obnovovat licenci DLT
 • Jakmile společnost získá licenci, je možné otevřít bankovní účet společnosti
 • V případě zájmu o licenci je nejprve nutné vypracovat hodnocení rizik společnosti a zhodnocení podnikatelských aktivit. K tomu potřebujeme následující dokumenty: podrobný podnikatelský plán, který pokrývá všechny aspekty plánované činnosti v příštích dvou letech, včetně rozsahu činnosti a všech procesů, které mají být uskutečněny, včetně finančních toků.
 • Dále je na počátku procesu nutné předložit tyto dokumenty: historie / životopis ředitelů, zdroj počátečního kapitálu, adresa webových stránek, identifikační čísla všech jednatelů včetně kopie pasu a kopie aktuálního výpisu z bankovního účtu.

GFSC si může v průběhu licenčního procesu vyžádat i další podklady a dokumenty.

Uvědomte si prosím, že udělení licence může být dlouhý proces a v žádné fázi žádosti nemůžeme zaručit úspěch. GFSC má v tomto smyslu velmi široké pravomoci a na udělení licence není právní nárok. Vezměte prosím na vědomí, že všechny ceny jsou přibližné.

Nezapomeňte ani na problematiku zdanění kryptoměn.

dlt licence - jak ji získat

Kryptoměny

Výhody

Provedeme Vás světem kryptoaktiv
Držíme krok s technol. pokrokem
S námi může být krypto-vizionář každý

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme