Připravuje se implementace nařízení MiCA

Datum: 19.4.2024

S blížící se účinností unijního nařízení MiCA (Markets in Crypto-Assets) vstoupil do legislativního procesu návrh zákona o digitálních financích. Ten schválila vláda a návrhem se nyní budou zabývat poslanci. Jde o regulaci, která má za cíl zvýšit stabilitu finančního prostředí v oblasti kryptoaktiv. Zprostředkovatelé obchodování s kryptoaktivy budou podle nařízení mít nově povinnost registrace v EU a především shromažďování údajů o prodávajících a kupujících. Za určitých okolností budou mít také povinnost tyto údaje poskytnout úřadům.

V českém prostředí pak zákon, který nařízení implementuje, má zavést mj. povinnosti pro vydavatele kryptoaktiv (ty, které je možné z povahy kryptoaktiv identifikovat) a obchodníky s nimi, vůči ČNB. Budou muset předkládat účetní závěrku ověřenou auditorem, prokazovat ochranu klientských prostředků a také splňovat podmínky odborné způsobilosti pro obchodníky s kryptoaktivy, které nový zákon stanoví. Účinnost předpisu má být dělená, první část by nicméně měla platit už od 30. června.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme