• Úvod
  • Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty (zkratka DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státních rozpočtů. Je to typ univerzální nepřímé daně a uplatňuje se při nákupu většiny zboží a služeb. Předmětem daně je dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby za úplatu fyzickou nebo právnickou osobou, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. V České republice byla tato daň zavedena 1. ledna 1993 a nahradila tak dříve používanou daň z obratu.

Princip DPH spočívá ve zdanění nově přidané hodnoty výrobku či služby na každém stupni zpracovatelsko-obchodního řetězce. Přidaná hodnota výrobku na každém stupni dodavatelského řetězce se počítá jako rozdíl cen mezi vstupy a výstupy. Každý článek tohoto řetězce (dodavatel, výrobce, obchodník…) pak odvede svůj díl DPH a ve finále je suma těchto částek naúčtovaná koncovému spotřebiteli, který ji zaplatí k ceně výrobku či služby.

Plátcem daně z přidané hodnoty se v Česku musí povinně stát subjekt, jehož obrat přesáhl za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč. Od 1. ledna 2010 se plátcem DPH stává také každý český podnikatel, který poskytne nebo přijme službu od podnikatele registrovaného k DPH v jiném státu EU, a to bez ohledu na výši obratu.

V ČR existuje státem vedený online Registr plátců DPH, kde si kdokoli může zjistit, zda je daný subjekt plátcem DPH či nikoli.

Na úrovní EU potom existuje systém VIES, který slouží k ověřování daňového identifikačního čísla (DIČ) pro účely DPH.

Daně

Výhody

daňové poradenství
individuální přístup
pro české i zahraniční entity

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme