• Úvod
 • Gibraltar – obchodní účet
Offshore společnosti

Gibraltar – obchodní účet

Offshore účet obchodníka

Založte si offshore společnost s účtem obchodníka, který umožní přijímat online platby na vašem e-shopu nebo webových stránkách.

Offshore společnost bude registrována na Gibraltaru, což přináší výhody v podobě nízkého zdanění, soukromí a právní stability. Založení společnosti je záležitostí několika dní.

Jako rezidentní společnost nemusíte platit DPH a daň z příjmu právnických osob činí pouhých 10 %.

Každý, kdo na Gibraltaru podniká v oblasti elektronického obchodu zde musí mít svou kancelář, ale i s tím vám pomůžeme.

Účet obchodníka a bankovní účet

Pokud v rámci vašeho podnikání potřebujete přijímat platby prostřednictvím debetních a kreditních karet, bude pro vás účet obchodníka nezbytný. V dnešní době přísných bankovních regulací může být otevření účtu obchodníka pro mezinárodní obchodní společnost obtížné a časově velmi náročné.

V rámci našeho balíčku offshore účet obchodníka vám otevřeme nejen bankovní účet pro vaši společnost, ale také umožníme stát se plně funkčním e-obchodníkem s možností přijímat platby online.

Naše účty obchodníka umožňují přijímat platby pomocí PayPal, Securepay nebo Easy Pay a dalších evropských poskytovatelů. Bankovní účet bude veden u spolehlivé a důvěryhodné Gibraltar International Bank.

Předpisy proti financování terorismu a praní špinavých peněz samozřejmě platí i na Gibraltaru, otevření účtu tak nelze 100% garantovat.

Proč si založit společnost na Gibraltaru?

Gibraltar jako britské zámořské území je součástí EU a Evropského hospodářského prostoru. Má proto přístup na jednotný evropský trh a může profitovat z evropských pravidel o volném pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu.

Gibraltar nepatří do Schengenského prostoru, není součástí celní unie EU a nepodléhá společné zemědělské politice EU. Území Gibraltaru není pro účely DPH považováno za území Evropské unie, ale považuje se za třetí zemi.

Jednotný evropský pas umožňuje gibraltarským společnostem působit v oblasti bankovnictví, investičních služeb, pojištění a dalších služeb v rámci všech 30 zemí EU a Evropského hospodářského prostoru a přístup na trh s 500 miliony obyvatel. Díky modernímu mezinárodnímu letišti nabízí Gibraltar snadné spojení s celou Evropou.

Hlavní výhody gibraltarské společnosti

 • soukromí
  • v právním systému Gibraltaru neexistuje žádný předpis, který by ukládal zveřejňovat informace o skutečném vlastníkovi gibraltarské společnosti. Informace lze zveřejnit pouze na příkaz Nejvyššího soudu
 • daně
  • na Gibraltaru neexistuje DPH, společnost tedy nemá žádnou povinnost k DPH
  • společnosti založené na Gibraltaru jsou osvobozeny od místních daní
  • sazba daně z příjmu právnických osob je 10 %
 • jednoduchost
  • registrace společnosti probíhá na dálku, není vyžadována osobní návštěva
  • není stanovena minimální výše základního kapitálu
  • k založení společnosti postačí 2 osoby

Daňové aspekty podnikání z Gibraltaru

Právní systém Gibraltaru vychází z common law, tedy z anglického zvykového práva. Právní řád je ale oddělen od práva Spojeného království.

Společnosti, které nejsou na Gibraltaru rezidentní a jejichž zdroj příjmů není na Gibraltaru nemusí platit daň z příjmů.

Gibraltar nezná daň z kapitálových zisků, daň z majetku, daň z prodeje a ani daň z přidané hodnoty. Hlavní daní je zde daň z příjmu právnických osob ve výši 10 % a příspěvky na sociální zabezpečení. Některé transakce a přesuny majetku vyžadují kolkovné.

Co je zahrnuto v ceně:

 • založení Ltd. společnosti na Gibraltaru
 • státní registrační poplatky
 • registrované sídlo na 1 rok
 • registrovaný zástupce na 1 rok
 • výpis z obchodního rejstříku
 • zakladatelská listina a stanovy
 • seznam ředitelů
 • seznam akcionářů
 • akcie
 • živnostenské oprávnění
 • účet obchodníka
 • bankovní účet

Časová náročnost

Prvním krokem je založení společnosti a její zapsání do obchodního rejstříku Gibraltaru. Registrační proces je dokončen přibližně za 5 pracovních dnů.

Založení firemního účtu obvykle zabere kolem 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou podepsány a prověřeny všechny požadované dokumenty.

Otevření účtu obchodníka trvá dle momentální vytíženosti banky 4 až 6 týdnů.

založení společnosti na gibraltaru

STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Název

Název nové společnosti by měl být v angličtině a odlišný od již existujících názvů. Povinná koncovka je Ltd. nebo Limited.

Personální obsazení

Gibraltarská společnost musí mít alespoň jednoho ředitele, jednoho akcionáře a jednoho tajemníka. Není zde žádný požadavek na občanství nebo rezidenci; ředitelé, akcionáři i tajemník mohou být občané jakéhokoli státu.

Pokud je ředitel a akcionář stejná osoba, je třeba jako tajemníka jmenovat odlišnou osobu. Gibraltarskou společnost tedy mohou založit nejméně dvě osoby.

Ředitelé a akcionáři společnosti jsou uvedeni ve veřejných záznamech. Pokud hledáte maximální soukromí, je možné využít služby nominee ředitele, nominee akcionáře i nominee tajemníka.

Základní kapitál

Na Gibraltaru neexistuje požadavek na minimální základní kapitál pro založení společnosti. Standardní měnou je britská libra a standardním základním kapitálem je 2000 GBP, rozdělených na 2000 akcií à 1.00 GBP.

Navíc, akcionářům nemusí být upsány všechny vydané akcie. Například vaše společnost může mít 2000 akcií, ale akcionářům vydáte pouze 100 akcií. Zbývající akcie budou klasifikovány jako „plovoucí akcie“.

Provoz společnosti

Pro správné fungování Gibraltar ltd company je třeba každoročně splnit určité náležitosti a požadavky. K finančním požadavkům patří roční obnovovací poplatek, úhrada nákladů za registrované sídlo a platba za registrovaného zástupce. Zákonné povinnosti jsou dvě – podávat roční účetní závěrku a daňové přiznání.

O termíny se nemusíte starat, vždy vám včas zašleme upozornění. Za plnění povinností jsou podle gibraltarského práva odpovědní ředitelé.

Roční poplatky

Gibraltarská společnost musí být každoročně obnovena u registračního agenta a úřadů v Gibraltaru. Je také potřeba, aby společnost každý rok obnovovala své živnostenské oprávnění.

Obnovení společnosti zajišťuje, že je z pohledu úřadů na Gibraltaru udržována v tzv. dobrém stavu. Pokud využíváte nominee servisu, je třeba každoročně obnovovat i tuto službu.

V ročním obnovovacím poplatku je zahrnuto:

 • registrované sídlo
 • registrovaný zástupce
 • státní poplatky
 • živnostenské oprávnění

Kromě výše uvedeného je třeba počítat i s platbou za vypracování roční účetní závěrky a daňového přiznání.

Auditovaná účetní závěrka cca 2.900 EUR

Daň z příjmu právnických osob cca 2.900 EUR

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Kontaktujte nás pro informace o individuálních požadavcích a dodatečných službách, jako je nominee servis nebo apostilované dokumenty.

CO JE TŘEBA K ZALOŽENÍ

 • ověřená kopie cestovního pasu
 • ověřený doklad o adrese (aktuální vyúčtování za vodu, elektřinu, internet…)
 • životopis v angličtině / profil na LinkedIn
 • doklad o původu příjmů (výplatní páska, výpis z bankovního účtu)

založení společnosti na gibraltaru

Offshore společnosti

Výhody

vstup na mezinárodní trh
daňové úlevy
méně administrativy
vč. vedení účetnictví

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme