• Úvod
 • Emise dluhopisů / BONDS
CZ & SK společnosti

Emise dluhopisů / BONDS

EMISE DLUHOPISŮ

Na následujících řádcích Vás ve stručnosti uvedeme do problematiky a zákonné úpravy v oblasti emise a úpisu korporátních dluhopisů. Dozvíte se, k čemu jsou dobré, ale také Vám prozradíme, jakou dokumentaci a právní podporu budete potřebovat, pokud byste si přáli emitovat dluhopisy, a jak Vám s ní můžeme pomoci my.

Nejvíce dopodrobna se tento článek bude zabývat emisí a úpisem firemních dluhopisů formou neveřejné nabídky, tj. dluhopisů, které nejsou určeny k obchodování na regulovaných burzách. Tyto dluhopisy mohou být nabídnuty max. 149 investorům.

Právě takovéto dluhopisy totiž nepodléhají dohledu či schvalování ze strany České národní banky a jejich emise i upsání pro Vás tedy bude jak levnější, tak rychlejší než jiné varianty. Jednotlivé části procesu se mohou měnit v závislosti na požadavcích a potřebách konkrétního klienta – připravíme pro Vás vždy řešení na míru.

CO JE TO DLUHOPIS?

Dluhopis je úvěrový cenný papír, který prezentuje dlouhodobý závazek emitenta (dlužníka) vůči majiteli tohoto cenného papíru. Dlužník dluhopisy vydává pro získání prostředků, které potřebuje ke své činnosti. Osoba, která získává cenný papír, se stává jeho majitelem (investorem) a po celou dobu vlastnění dluhopisu má nárok na výplaty deklarovaných úroků a na vrácení nominální hodnoty dluhopisu v době splatnosti.

Dluhopisy vydává stát, územně samosprávný celek nebo obchodní korporace. Společně s akciemi se jedná o nejčastější investiční nástroj na finančních trzích. Lze s nadsázkou říci, že jde o jakýsi protipól akcií – zatímco akcie jsou pověstné dynamickým vývojem hodnoty a určitým rizikem, dluhopisy, zejména ty státní, jsou např. vedle zlata často označovány jako relativně bezpečný investiční nástroj. 

Zkušeným investorům, kteří diverzifikují své investiční portfolio, tak poskytují prostor třeba právě pro to, aby si mohli část svých prostředků dovolit zainvestovat do jiných aktiv, která jsou na rozdíl od dluhopisů silně riziková (kryptoměny, NFT aj.).

EMISE DLUHOPISU

Ačkoli mohou být státní dluhopisy či dluhopisy územně samosprávných celků pro investory zajímavé z pohledu míry bezpečnosti investice, jsou to právě korporátní dluhopisy, které obvykle nabízejí investorům nejpříznivější podmínky z hlediska potenciální návratnosti investice.

K vydání firemního dluhopisu je v ČR potřeba dodržet zákonem dané znaky, a to podle zákona č. 190/2004 Sb., zákon o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Mezi takové náležitosti obecně patří:

 • označení „dluhopis“;
 • označení druhu dluhopisu;
 • údaje o emitentovi (dlužníkovi);
 • jmenovitá hodnota jako dlužná částka;
 • výnos dluhopisu, popř. informace o tom, jak výnos určit, nebo o tom, že je bez výnosu;
 • datum splatnosti;
 • údaje o vlastnikovi dluhopisu (nejde-li o zaknihovaný dluhopis);
 • podpis emitenta;
 • číselné označení dluhopisu;
 • datum emise;
 • identifikační označení dluhopisu podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů.

Emisi dluhopisů je možné vydat v rámci lhůty pro upisování buď naráz, nebo postupně po částech. Vydávání či emisi dluhopisů zajišťuje emitent nebo osoba jím pověřená. První varianta je vhodná pro emitenty, kteří mají s vydáváním dluhopisů již bohaté zkušenosti, nebo alespoň v rámci své firemní struktury disponují specialistou na problematiku dluhopisů.

V opačném případě je lepší pověřit emisí dluhopisů profesionály, kteří zajistí, že veškeré náležitosti této procedury budou splněny.

Proč se vyplatí emise vlastních dluhopisů?

Možná se budete divit ale emise firemních dluhopisů není doménou jen velkých společností. Díky jejich výhodám je velmi často využívají i menší podnikatelské subjekty. Proč tedy zvažovat vydání vlastních dluhopisů?

 • Získáte větší finanční prostředky než v případě, že je budete chtít získat klasickým úvěrem. Vzhledem k zajištění financování, které je pro banky vysoce důležité se většinou nedostanete na původně požadovaný objem financí.
 • Díky nízkým úrokovým sazbám bankovních spořících produktů jsou i očekávání investorů pro emitenta firemních dluhopisů velmi příznivá. Často se náklady za vydání dluhopisů pohybují na úrovni nákladů z běžného úvěru.
 • Získáte větší volnost nakládání se získanými financemi. U běžně získaných financí např. z úvěru se můžete setkat s různými omezeními ze strany věřitelů.

Využijte služby Parker & Hill  pro emisi Vašich dluhopisů!

Asi už Vás nepřekvapí, že dluhopisy mohou být pro Váš business cenným pomocníkem, pokud celý jejich životní cyklus budete správně řídit. Proto Vám nabízíme služby, díky kterým získáte kvalitní základ pro to, aby investoři rozšířili své portfolio právě Vašimi dluhopisy.

 • Osobní konzultace 
 • Nastavení parametrů emise 
 • Zpracování emisních podmínek a příprava listinných dluhopisů 
 • Právní podpora při schválení emise v rámci korporace emitenta 
 • Přípravy smluv a seznam vlastníků dluhopisů 
 • Nastavení systému nabízení a úpisu dluhopisů koncovým investorům 
 • Případná advokátní úschova dluhopisů 

Související náklady s emisí dluhopisů

 • Tisk dluhopisů včetně všech potřebných ochranných prvků  
 • Případný notářský zápis (rozhodnutí valné hromady apod.) 

Závěr 

Tyto informace jsou informativního charakteru. V případě potřeby se neváhejte na nás obrátit a naše právní oddělení Vám poradí s tím, jak vydat firemní dluhopisy a s nastavením vhodného postupu podle Vašich potřeb a možností.  

zřizování dluhopisů

CZ & SK společnosti

Výhody

byrokracii vyřídíme za Vás
více času pro Vaše podnikání
kompletní servis vč. sídla i účetnictví
odborné poradenství zdarma

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme