• Úvod
 • Emise dluhopisů / BONDS
CZ & SK společnosti

Emise dluhopisů / BONDS

Následující text stručně popisuje úvod do zákonné úpravy v oblasti emise a úpisu korporátních dluhopisů včetně představení potřebné dokumentace a právní podpory. Tyto informace se vztahují k emisi a úpisu firemních dluhopisů formou neveřejné nabídky, jež nebudou určeny k obchodování na regulovaných trzích. Takováto nabídka dluhopisů nepodléhá dohledu či schvalování ze strany ČNB.  

Jednotlivé části procesu se mohou měnit v závislosti na požadavcích a potřebách klienta.  

Co je to emise dluhopisů 

Dluhopis je úvěrový cenný papír, který prezentuje dlouhodobý závazek emitenta (dlužníka) vůči majiteli tohoto cenného papíru. Dlužník dluhopisy vydává pro získání prostředků, které potřebuje ke své činnosti. Osoba, která získává cenný papír, se stává jeho majitelem (investorem) a po celou dobu vlastnění dluhopisu má nárok na výplaty deklarovaných úroků a na vrácení nominální hodnoty dluhopisu v době splatnosti.  

K vydání firemního dluhopisu je potřeba dodržet zákonem dané znaky, a to podle zákona č. 190/2004 Sb., zákon o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Mezi takové náležitosti obecně patří:  

 • Označení „dluhopis“ 
 • Označení druhu dluhopisu 
 • Údaje o eminentovi (dlužníkovi) 
 • Jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku 
 • Výnos dluhopisu, popř. informaci, že daný dluhopis je bez výnosu 
 • Datum splatnosti 
 • Údaje o vlastníkovi dluhopisu 
 • Podpis emitenta 
 • Číselné označení dluhopisu 

Vydávání  či emisi dluhopisů zajišťuje emitent nebo osoba jím pověřená. Emisi dluhopisů je možné vydat v rámci lhůty pro upisování i postupně po částech. 

vydání firemních dluhopisů

Proč se vyplatí emise vlastních dluhopisů?

Možná se budete divit ale emise firemních dluhopisů není doménou jen velkých společností. Díky jejich výhodám je velmi často využívají i menší podnikatelské subjekty. Proč tedy zvažovat vydání vlastních dluhopisů?

 • Získáte větší finanční prostředky než v případě, že je budete chtít získat klasickým úvěrem. Vzhledem k zajištění financování, které je pro banky vysoce důležité se většinou nedostanete na původně požadovaný objem financí.
 • Díky nízkým úrokovým sazbám bankovních spořících produktů jsou i očekávání investorů pro emitenta firemních dluhopisů velmi příznivá. Často se náklady za vydání dluhopisů pohybují na úrovni nákladů z běžného úvěru.
 • Získáte větší volnost nakládání se získanými financemi. U běžně získaných financí např. z úvěru se můžete setkat s různými omezeními ze strany věřitelů.

Služby Parker & Hill  v souvislosti s dluhopisy

 • Osobní konzultace 
 • Nastavení parametrů emise 
 • Zpracování emisních podmínek a příprava listinných dluhopisů 
 • Právní podpora při schválení emise v rámci korporace emitenta 
 • Přípravy smluv a seznam vlastníků dluhopisů 
 • Nastavení systému nabízení a úpisu dluhopisů koncovým investorům 
 • Případná advokátní úschova dluhopisů 

Související náklady s emisí dluhopisů

 • Tisk dluhopisů včetně všech potřebných ochranných prvků  
 • Případný notářský zápis (rozhodnutí valné hromady apod.) 

Závěr 

Tyto informace jsou informativního charakteru. V případě potřeby se neváhejte na nás obrátit a naše právní oddělení Vám poradí s tím, jak vydat firemní dluhopisy a s nastavením vhodného postupu podle Vašich potřeb a možností.  

 

zřizování dluhopisů

CZ & SK společnosti

Výhody

byrokracii vyřídíme za Vás
více času pro Vaše podnikání
kompletní servis vč. sídla i účetnictví
odborné poradenství zdarma

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme