• Úvod
  • Smlouva o zamezení dvojího zdanění
Daně

Smlouva o zamezení dvojího zdanění

Co je smlouva o zamezení dvojího zdanění?

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mají důležité postavení v oblasti optimalizace financí v rámci mezinárodního obchodu. Na smlouvy o zamezení dvojího zdanění jsou brány ohledy i v případech, kdy určitému subjektu, ať už fyzické osobě nebo právnické osobě, plynou příjmy ze zdrojů v zahraničí. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění rozhodně nemění ani nenahrazují vnitrostátní právní úpravu o daních.

Takové smlouvy pouze mění právní režim zdanění, který je stanoven vnitrostátním daňovým právním předpisem. Ovšem mění je jen ke prospěchu daňových subjektů. Důležitou a hlavní otázkou však je, co tedy tyto smlouvy jsou a k čemu jsou dobré.

Velice jednoduše lze říci, že smlouva o zamezení dvojího zdanění omezuje právo smluvního státu vyžadovat v určitých případech platbu daně od subjektu, který v tom samém státě podléhá zdanění podle jeho vnitrostátních daňových zákonů. Dojde-li tedy k situaci, kdy si dva státy nárokují zdanění určitého příjmu subjektu, použije se v tomto případě smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi státy uzavřená.

Smlouva o zamezení dvojího zdanění v praxi

V praxi tato smlouva funguje tak, že například částka, kterou odvedete na dani v jedné zemi, bude započtena na daňovou povinnost v zemi druhé. Podle různých situací Vám může také smlouva o zamezení dvojího zdanění například vyjmout daňovou povinnost v jedné zemi a ponechat pouze jednu daňovou povinnost v zemi druhé.

Situací, kde se bere ohled na tyto smlouvy, je opravdu mnoho. Záleží na mnoha aspektech samotného subjektu i na metodě, která je dána podle jednotlivých smluv. V současné době má Česká republika účinné smlouvy o zamezení dvojího zdanění s 87 státy. Jejich aktuální seznam, společně s podrobnými údaji, metodami zamezení dvojího zdanění a smlouvami v plném znění, lze najít na stránkách Ministerstva financí České republiky.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění mají tedy důležité postavení ve Vašem zahraničním podnikání a je potřeba znát jejich uplatnění.  Neváhejte nás kontaktovat, sjednejte si osobní schůzku a my Vám odpovíme na Vaše otázky a poradíme s Vaším podnikáním.

 

smlouva o zamezení dvojího zdanění

Daně

Výhody

daňové poradenství
individuální přístup
pro české i zahraniční entity

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme