• Úvod
  • Nejčastěji kladené dotazy

POSTARÁME SE O VÁŠ BUSINESS

Nejčastěji kladené dotazy

Máte zájem o naše služby?

Zanechte nám telefon a my se Vám ozveme

Ceník offshore společností

Náš ceník obsahuje kompletní ceny všech jurisdikcí, ve kterých zakládáme společnosti. Důležité je, že naše ceny jsou KONEČNÉ. Žádné další poplatky Vám za danou společnost nebudou nikdy účtovány. V prvním sloupci našeho ceníku jsou ceny za založení společnosti. V dalších letech se platí prodlužovací poplatky, které jsou uvedeny ve druhém sloupci. Pro příklad: při koupi společnosti na Seychelách zaplatíte 650 €. Každý další následující rok zaplatíte prodlužovací poplatky – v tomto případě 450 €. Náš ceník najdete na tomto odkazu: https://www.parkerhill.cz/cenik/.

Kolik stojí česká společnost?

Ať si již přejete koupit ready-made společnost, nebo si nechat založit zcela novou společnost dle Vašich specifických požadavků, cena se pohybuje okolo 21.000 Kč. Pokud nemáte možnost si zajistit vlastní sídlo, máme pro Vás i výběr rozmanitých sídel. Záleží, co si od daného sídla představujete. Ceník ready-made společností (tedy předzaložených společností, které jsou bez podnikatelské historie) naleznete na následujícím odkazu: https://www.parkerhill.cz/cenik-ready-made-spolecnosti/. Pokud máte zájem o založení společnosti na klíč – kontaktujte nás skrze tento formulář. Ohledně nabídky našich sídel se koukněte na tento odkaz: https://www.parkerhill.cz/poskytnuti-sidla-a-kontaktni-adresy/.

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je jeden znaků, který vyplývá z právní úpravy České republiky. Takové sídlo slouží především jako kontaktní adresa společnosti. Na tuto adresu se mohou obracet klienti, dodavatelé a další obchodní partneři společnosti včetně státních institucí. Sídlo je z tohoto důvodu uvedeno jako jedna z informací v českém obchodním rejstříku. V případech, kdy Vaše podnikání nevyžaduje kanceláře, můžete sídlo společnosti uvést na své adrese bydliště. Ovšem z hlediska zachování soukromí a možných kontrol státních institucí je lepší si sídlo pro společnost pronajmout. Parker & Hill má na výběr několik sídel v různém cenovém rozpětí. Záleží, co od svého sídla očekáváte. Podrobnější informace jsou zde: https://www.parkerhill.cz/sidlo-firmy/.

Kolik stojí vedení účetnictví?

Naše účetnictví je rozděleno do balíčků služeb – basic, standard, profesional. Dále zajišťujeme mzdovou i personální evidenci včetně konzultací. Rozpis obsahu jednotlivých balíčků i s cenou jsou na tomto odkazu: https://www.parkerhill.cz/dane-cenik/.

Co je bankovní účet?

Bankovní účet je dnes nedílnou součástí každé české i zahraniční společnosti. Máme mnohaleté zkušenosti v oblasti zakládání bankovních účtů v zahraničí. Offshore bankovní účty mohou být vedeny v EUR, USD ale také v CZK a dalších měnách. Anonymní bankovní účty jsou možné založit i jako osobní účty pro fyzické osoby. Hlavní předností takových účtů je diskrétnost a maximální ochrana osobních údajů. Podmínky pro otevření účtu se vždy mění s ohledem na nové právní úpravy dané země. Proto nás kontaktujte pro aktuální informace, nabídku a cenu offshore bankovního účtu.

Co jsou prodlužovací poplatky? / Co jsou obnovovací poplatky?

Obnovovací / prodlužovací poplatky jsou poplatky, které se každý rok platí za Vaši offshore společnost. Tento poplatek zahrnuje aktualizaci informací, paušální daně a offshore status. Přehled těchto poplatků najdete v ceníku společně s cenami za založení společnosti. https://www.parkerhill.cz/cenik/ Při jejich neuhrazení společnost zaniká.

Kolik stojí sídlo pro českou společnost?

Máme různá sídla po celé Praze. Záleží, co přesně od svého sídla očekáváte. Můžete mít takové sídlo, kde můžete pořádat valné hromady společnosti společně se službami sekretářky a kancelářským zázemím. Stačí si vybrat. Naše sídla jsou od 8.000 Kč do 12.000 Kč za rok. Podrobnější informace naleznete zde https://www.parkerhill.cz/poskytnuti-sidla-a-kontaktni-adresy/.

Co je to offshore?

Offshore je všeobecně známé slovo, nicméně výklad tohoto slova je občas vykládán odlišně a vzniká tak spousta verzí, přičemž nejsou správně či nekompletní. Slovo offshore je v oblasti podnikání a financí odvozeno od společností, které byly zakládány v zemích s výhodným daňovým režimem (daňové ráje). V současnosti je spojuje k podnikání – offshore podnikání. Základem takového podnikání je podnikatelská aktivita mimo území registrace firmy. Podstatou celého je, že daná jurisdikce k sobě dostává mezinárodní kapitál protislužbou výhodného daňového režimu a právní jistoty. Podrobnější informace k offshore podnikání a k založení vlastní offshore společnosti naleznete na https://www.parkerhill.cz/offshore-spolecnosti/.

Kolik stojí offshore společnost?

První věc, kterou potřebujete znát je, v jaké zemi si chcete založit společnost. Cena za založení je odvozená od jurisdikce a její specifikace. Pro každou offshore společnost jsou charakteristické dvě ceny – první cena za založení společnosti a pak cena za prodloužení společnosti. Cenu za založení najdete v našem ceníku v prvním sloupci, prodlužovací cenu naleznete v druhém sloupci. U každé jurisdikce je odkaz, kde najdete popis a charakteristiku – https://www.parkerhill.cz/cenik/

Jak založit fond?

Založení investičního fundu zaměřeného na investice do nemovitostí nebo do nemovitostních společností není jednoduchým procesem. Představíme Vám obecný popis platné právní úpravy, ze kterých proces vychází a také jednotlivé fáze založení fondu. Cena za takový fond je vždy individuální a je určena po osobní schůzce, kde se specifikují podrobnosti budoucího fondu. Přečtěte si základní informace zde: https://www.parkerhill.cz/zalozeni-fondu/, nebo nás rovnou kontaktujte na tomto odkazu.

Co je to trust?

Trust či svěřenský fond je právní institut, který je institutem tradičním již po mnoho staletí. Jeho původ nejdeme v anglosaském právu. Jednoduše řečeno trust je forma právního vztahu mezi jeho zakladatelem a určeným správcem trustu. Zakladatel trustu vyčlení a svěří svůj majetek do péče jmenovaného správce trustu. Správce trustu pak s majetkem nakládá způsobem, jako by sám byl vlastníkem. Děla takto ovšem ve prospěch třetí osoby (obmyšleného, jenž je určen zakladatelem trustu). Podrobnější informace a možnosti založení najdete na tomto odkazu: https://parkerhill.cz/trust/.

Ceník českých společností

Na odkazu naleznete ceník českých ready-made společností, jež jsou založené za účelem následného převodu na nového vlastníka k okamžitému podnikání. Naše ready-made společnosti jsou bez podnikatelské historie, nemá žádné závazky a pohledávky. Mají plně splacen základní kapitál a mají zapsaný širokou škálu živností. https://www.parkerhill.cz/cenik-ready-made-spolecnosti/. Pokud si přejete společnost se zvláštní specifikací, obraťte se přímo na nás a my Vám takovou společnost založíme.

Jak založit anonymní účet?

Ve většině případech se anonymní účet dá otevřít u finančních společností, které nelze označit za banku. Finální produkt – účet ovšem není na první pohled rozeznatelný od klasického účtu v bance. Ovšem i zde je potřeba, aby byl účet otevřen na konkrétní osobu či společnost – tedy totožnost zřizovatele účtu logicky skrýt nelze. Vzhledem k častým změnám v oblasti bankovních účtu je třeba vždy být řádně informován. Tudíž podrobnější informace ohledně takového typu účtu lze zjistit na osobní bezplatné schůzce, a to včetně ceny za založení.

Kolik stojí právní překlady?

Cena za ověřený překlad se vždy stanovuje dle specifik dané pohledávky. Zajišťujeme překlady i ve zkrácené lhůtě. Jsme schopni vám poslat cenovou nabídku do jednoho pracovního dne. Pro podrobnější informace navštivte tento odkaz https://www.parkerhill.cz/soudni-preklady/, popřípadě nás kontaktujte skrze e-mail či telefonicky.

Kolik stojí konzultace?

Naše konzultace jsou vždy bezplatné. Stačí nás kontaktovat a domluvit si osobní setkání na naší adrese.

Kolik stojí daňové poradenství?

Daňové poradenství včetně vedení účetnictví je rozloženo do několika balíčků. Balíčky máme basic, standard a profesional. Podrobnosti o každém balíčku a jeho cenách naleznete zde https://www.parkerhill.cz/dane-cenik/.

Co je to odštěpný závod?

Odštěpný závod je složka zahraničního podniku. Samotný odštěpný závod nemá právní subjektivitu a pouze činí právní úkony v zastoupení své zahraniční entity. Odštěpný závod vždy nese název zřizovatele společně s dodatkem “odštěpný závod”. Odštěpný závod vzniká i zaniká velmi rychle.

Při vzniku odštěpného závodu není potřeba skládat základní kapitál. Proto je založení odštěpného závodu pro zahraniční entitu mnohem efektivnější, než založení klasické české společnosti. Podrobnější informace jsou na tomto odkazu: https://www.parkerhill.cz/zalozeni-odstepneho-zavodu/.

Co je to onshore?

Onshore společnosti nejsou v tomto formátu tak známé, ale jsou nezbytnou součástí pojmu offshore společnosti. Onshore společnost je společnost registrovaná v jurisdikci, která se neřadí mezi daňové ráje. Jsou to zpravidla evropské země nebo státy severní Ameriky. Jedná se o jurisdikce, které mají transparentní veřejné rejstříky. Dá se tedy říct, že onshore společnosti jsou protikladem offshore společnosti. https://www.parkerhill.cz/onshore-spolecnosti/.

Co je to superlegalizace?

Termínem superlegalizace rozumíme tzv. vyšší ověření listiny. Účelem superlegalizace je osvědčit pravost a platnost dané listiny ve vztahu k cizině. Zahraniční státní orgány totiž samozřejmě nemohou znát všechny úřední postupy a formy cizích dokumentů. Pokud však ale cizí stát takový dokument (např. rodný list, vysvědčení či výpis z rejstříku trestů) prohlásí za pravý právě formou užití superlegalizace, cizí stát takový dokument posléze přijme bez jeho dalšího zkoumání.

V praxi se tak na takové listině (která bývá soudně přeložena) ověří pravost podpisů a úředních razítek, což provádí v různých úrovních ministerstva či konzulární úřady.

Z velké části však celý proces superlegalizace nahradila tzv. apostila. Jedná se o ověřovací doložku, kterou Ministerstvo spravedlnosti nebo Ministerstvo zahraničních věcí opatří daný dokument a ten je tak přímo použitelný v zahraničí, a to bez dalšího. Celý proces je tak podstatně rychlejší a levnější.

Důležité je však připomenout, že listina opatřená apostilou bude takto uznána pouze ve státě, který je členem tzv. Úmluvy o apostile (v tuto chvíli jich je zhruba 100). Apostila bývá nejčastěji vydávána v úředním jazyce státu, který jí danou listinu opatřil, někdy i dvojjazyčně. V případě jejího užití v cizím státě je pak třeba tuto nechat také přeložit.

Další informace zde.

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Požádejte o konzultaci zdarma

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Naše vědomosti & zkušenosti

Parker & Hill

Kontaktujte & navštivte nás

Tetragrammaton a.s.

Zastoupení pro ČR & SR
Žitná 562/10
Praha 2 – Nové Město, 120 00

  +420 777 025 554

office@parkerhill.cz

IČO: 026 57 023

společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
odd. B., vložka 19630

Parker & Hill Inc.

160 Greentree Drive
Suite 101
City of Dover
County of kent, 19904,
Delaware, USA

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme