• Úvod
  • Změna názvu společnosti
CZ & SK společnosti

Změna názvu společnosti

Název společnosti je první věc, skrze kterou zákazníci a klienti identifikují společnost. Proto je název společnosti velmi důležitý a vhodný název pro Vaše podnikání je prvním krokem k získání klientů. Můžete postupem času zjistit, že tento XY název není až tak dobrý a nevystihuje povahu předmětu činnosti.

Proto je zde možnost změny názvu společnosti. Podnikatel má možnost změnu názvu společnosti udělat kdykoliv uzná za vhodné.

Při změně názvu firmy je potřeba dbát na to, aby nový název nebyl shodný nebo zaměnitelný s jinou již existující firmou v obchodním rejstříku.

Je také možnost využít v názvu společnosti jméno člověka, který je se společností spjat. Je ovšem potřebné mít od takovéto osoby výslovný souhlas.

jak přejmenovat společnost

Co je důležité pro změnu názvu společnosti

K změně názvu s.r.o. je tedy potřebná změna stanov společnosti.

Rejstříkový soud musí obdržet návrh na zápis změny obchodní firmy do OR společně s rozhodnutím valné hromady o předmětných změnách.

Pokud rejstříkový soud neshledá žádné vady v podaném návrhu, změna názvu společnosti nabývá účinnosti provedením zápisu do obchodního rejstříku. Do této doby musí podnikatel vystupovat pod svým „starým“ názvem společnosti.

Rejstříkový soud má většinou 15 dní na prozkoumání návrhu a vydání rozhodnutí.

Změna názvu s.r.o. je natolik specifická změna, že je potřebné následně si udělat čas všude změnit název společnosti. Od označení provozovny, sídla společnosti, aktualizace faktur, smluv, produktů, webových stránek, emailového podpisu až k úřadům a bankám.

Naše služby pro Vás

Specializujeme se na zakládání společnosti, jejich správu a vedení účetnictví. Komunikace s úřady a soudy je pro nás každodenní záležitost. Setkáváme se s klienty, kteří si nevěděli rady při změně společnosti. Proto poskytujeme servis v případě změn již existujících společností. Chcete změnit název, ale nechcete si zjišťovat, co je k tomu potřeba a jak postupovat?

Jsme tu pro Vás k dispozici. Řekněte nám nový název společnosti a my vyřídíme veškeré administrativní kroky za Vás. Do doby zápisu nového názvu společnosti Vás budeme zastupovat před rejstříkovým soudem. Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme.

pomůžeme se změnou názvu firmy

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme