Kypr

Kypr (oficiálně Kyperská republika) je stát ležící na stejnojmenném ostrově ve východní části Středozemního moře. Jedná se o stát Evropské unie (do EU vstoupil stejně jako Česká republika dne 1. května 2004). Od roku 2008 je také členem Eurozóny. V souvislosti s velmi výhodným daňovým režimem o něm lze hovořit jako o evropském daňovém ráji.

Kypr je prestižní a velmi dobře známou offshore jurisdikcí vhodný k široké škále účelů. Příznivý daňový systém Kypru umožňuje tamním společnostem efektivně využívat smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Krom toho nabízí i osvobození od daně z dividend a licenčních poplatků a daně z příjmů ze zahraničí.

V neposlední řadě připadá na Kypru termín pro podání daňového přiznání nikoliv na 31. březen následující po konci zdanitelného období, jak jsme zvyklí v ČR, ale až na 31. březen o rok později, což poskytne dalších 12 měsíců na přípravu podkladů k daňovému přiznání.

Kypr je atraktivní jurisdikcí pro usazení mateřské (holdingové) společnosti, jelikož se zde neuplatňuje daň z dividend. Na rozdíl od jiných evropských zemí musí pro získání této daňové výhody držet místní holdingová společnost pouze minimálně 1 % základního kapitálu zahraniční dceřiné společnosti.

Založení společnosti na Kypru

V praxi to znamená, že pokud kyperská společnost drží obchodní podíl v zahraniční společnosti, jsou příjmy z výnosů a dividend této zahraniční společnosti zdaněny 0% sazbou daně z dividend a kyperská společnost může tyto příjmy vyplatit bez žádné další srážky svým akcionářům.

Z tohoto důvodu má na Kypru umístěny své holdingové společnosti mnoho velkých evropských i světových firem. Díky příznivému zdanění je možné prostřednictvím firmy na Kypru obchodovat bez rizika srážkových daní, realizovat významné akviziční procesy a rovněž využít daňového osvobození v případě určitých typů příjmů (např. osvobození od daně z licenčních poplatků).

Firma na Kypru je dále osvobozena od daní zisky z nákupu a prodeje podílů, neexistují uvedené daně z kapitálových výnosů, kromě 20% daně z kapitálových výnosů, která platí pro zisky z prodeje nemovitého majetku na Kypru a akcie nekotovaných společností, které vlastní nemovitosti na Kypru.

Standardní daň z příjmů právnických osob je ve výši 12,5 %, avšak příjmy ze zahraničí, kdy příjem byl vytvořen činností mimo Kypr nejsou zdaněny. Od daní na Kypru jsou osvobozeny také zisky ze stálé provozovny v zahraničí.

Kypr je také vhodnou jurisdikcí pro umístění zprostředkovatelské společnosti, vzhledem ke kombinaci daňových smluv a nízkých daní na ostrově. Dividendy mohou protékat kyperskou společností zcela osvobozené od daní a společnost může využívat rozsáhlé sítě smluv o zamezení dvojího zdanění.

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění má v současnosti Kypr uzavřeny s více než sedmdesáti státy, mimo členy EU například s Ruskem, Ukrajinou, Singapurem, Seychelami a jinými daňovými ráji.

Vzhledem ke smlouvě o zamezení dvojímu zdanění se Seychelami je velmi výhodná firemní struktura kyperské a seychelské společnosti za účelem snížení daňové zátěže kyperské společnosti.

V souvislosti s výše uvedenými výhodami je možné firmu na Kypru zapojit do již existující struktury či vytvořit novou strukturu s holdingovou společností na Kypru.

Administrativní zátěž společnosti na Kypru není velká (je vyžadováno pouze vedení účetnictví a předložení auditované účetní závěrky). Výhody kyperské společnosti zcela nepochybně převažují nad povinným vedením účetnictví. Závěrem lze uvést, že Kypr jako jedna z mála evropských jurisdikcí nemá uzavřeny Dohody o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA).

Ceník služeb za společnost na Kypru  
Založení společnosti 3.400 €
Obnovovací poplatky 1.200 €
Nominee Secretary 700 €
Nominee Director 700 €
State fee k 20.06. 650 €
Spolupráce při založení bankovního účtu na Kypru 1.000 €
Auditované účetnictví (dle rozsahu, tzn. v případě velkého počtu transakcí může být poplatek vyšší) 1.100 € – …
Podání daňového přiznání při nulových transakcích společnosti 300 €
Zrušení společnosti od 800 €

 

Bankovní sektor na Kypru

Kypr byl okolo roku 2013, v souvislosti s krizí v Eurozóně, znám především díky problémům v oblasti bankovního sektoru. Tyto jsou a byly ovlivněny hlubokou krizí tamní ekonomiky v souvislosti se zadlužením státu. Tamní banky, resp. bankovní systém je však důležitý nejen pro stát.

Pozice Kypru v rámci evropského bankovního systému je důležitější, než by se mohlo zdát. Kyperské banky byly v minulosti přístavem pro množství klientů z jiných států. Nejednalo se vždy jen pro klienty z řad zemí dnešní Evropské unie. V kyperských bankách měli a mají uloženy značné prostředky také obyvatele ze zemí bývalého Sovětského svazu, zejména z Ruské federace. Otevřenost a loajalita tamních bank byly hlavními důvody pro využívání kyperských bank klienty z výše uvedených států.

Ačkoliv je Kypr co do velikosti poměrně malým státem, bankovní sektor jej do jisté míry přesahuje. Množství prostředků uložených v Kyperských bankách je, co do srovnání s podobně velkými státy, velmi vysoké. Je tedy logické, že zájem na fungování tamního bankovního systému měli nejen členové Eurozóny. 

Kam směrují banky na Kypru?

Jak bylo již uvedeno a jak je všeobecně známo, bankovní systém Kypru byl velmi vážně poškozen tamní ekonomickou krizí. Mluvilo se o bankrotu mnoha bankovních domů. Většina z nich tyto problémy přečkala. Bohužel i tak měli problémy s vyplácením hotovosti či se mluvilo o nuceném zdanění či ztrátě části vkladů. Někteří střadatelé skutečně o své úspory nad určitou hranici přišli.

Je nutno uzavřít, že navzdory velmi vážné krizi bankovního sektoru jsou dnes banky na Kypru opět fungující. Poskytují své bankovní služby ve stejném rozsahu, jako před krizí. Ze strany Evropské unie došlo k výrazné pomoci tamní ekonomice. Motivací byla také pozice bank na Kypru v celé Eurozóně. Dnes jsou banky na Kypru stabilní a s ohledem na pomoc dalších států lze očekávat podobný postoj i v případě méně vážných problémů v budoucnu.

založení společnosti na kypru

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme