Holandsko

Založení nizozemské společnosti B.V.

Zkratka znamená Besloten Vennootschap (B.V.) a jedná se o holandskou obdobu společnosti s ručením omezeným, podobně jako existuje Ltd. ve Spojeném Království, GmbH v Rakousku a Německu a americká LLC.

Beslooten Vennotschap je tedy právnickou osobou, která je oddělena od individuálních osob, které ji vedou a které se podílejí na jejím majetku. U osob samostatně výdělečně činných a osob v partnerství je osobní majetek jednotlivců ohrožen, jestliže existuje nárok vůči organizaci, akcionáři v BV ale mohou ztratit pouze hodnotu základního kapitálu, ke kterému se upisují.

Nizozemská společnost je právnickou osobou s omezenou odpovědností, která se pro podnikání v Holandsku používá nejčastěji. B.V. je nejvhodnější pro jednotlivce nebo malý počet akcionářů, kteří si přejí provozovat firmu s omezenou odpovědností.

Od zavedení nové legislativy v oblasti práva obchodních společností v roce 2012 nebylo otevírání holandské společnosti B.V. nikdy jednodušší. Vláda především odstranila překážky v podobě požadavku na vysoký základní kapitál. Díky výhodnému daňovému systému, flexibilnímu podnikatelskému prostředí a silnému finančnímu sektoru je založení společnosti v Nizozemsku pro zahraniční investory a podniky velmi atraktivní. Nizozemský právní systém je oblíbený také díky rychlé a efektivní vymahatelnosti práva.

Název společnosti

Název společnosti může být libovolný a v jakémkoli jazyce, za předpokladu užití latinské abecedy. Ve výjimečných případech můžete být požádání o překlad názvu do holandštiny nebo angličtiny za účelem ověření, že název splňuje zákonné požadavky. Název Vaší firmy pochopitelně nesmí být podobný nebo totožný s již existujícím názvem a nesmí být obscénní nebo urážlivý. Kromě toho jsou nepřípustné názvy naznačující patronát jakékoli vlády nebo země.

Registrovaný zástupce / kancelář

Nizozemské B.V. je povinno mít registrovaného zástupce a registrovanou adresu v Nizozemsku, kam může být reálně doručována veškerá úřední korespondence. Obojí je poskytováno v rámci založení společnosti.

Ředitelé

Nizozemské B.V. vyžaduje, aby alespoň jedna osoba vykonávala funkci ředitele; neexistují žádná omezení ohledně státní příslušnosti nebo pobytu takové osoby. Jména ředitelů jsou zapsána ve veřejném rejstříku.

Akcionáři

Nizozemská společnost B.V. musí mít alespoň jednoho akcionáře. Jméno jediného akcionáře se stane předmětem veřejné evidence, ale pokud je společnost rozdělena mezi více akcionářů, podrobnosti o totožnosti jednotlivých akcionářů jsou neveřejné. Nominee (dosazení) akcionáři jsou povoleni.

B.V. je povinna vést seznam akcionářů, ve kterém jsou uvedena jména a adresy všech akcionářů, počet akcií, které drží a hodnota každé akcie. Stanovy společnosti B.V. musí obsahovat omezení převodu, pokud jde o převod akcií jiným než stávajícím akcionářům, jejich manželům a blízkým příbuzným.

Pokud jsou akcie společnosti B.V. převedeny do vlastnictví jediné fyzické osoby nebo jediné právnické osoby, je společnost povinna informovat obchodní rejstřík. Obchodní rejstřík musí být informován o názvu a bydlišti jediného akcionáře do jednoho týdne poté, co se o této skutečnosti společnost dozví.

Základní kapitál

Nizozemské B.V. nemá žádný požadavek na minimální základní kapitál.

Potřebné dokumenty a zakladatelské listiny

Pro všechny ředitele a akcionáře společnosti vyžadují nizozemské právní předpisy prokázání totožnosti ve formě ověřené kopie cestovního pasu a prokázání adresy pobytu formou ověřené kopie účtu za služby spojené s nemovitostí (voda, elektřina, internet). Notář sepíše stanovy společnosti a zakladatelskou listinu, která obsahuje údaje o množství vydaných akcií, splaceném základním kapitálu a jsou zde uvedena jména zakladatelů, akcionářů a ředitelů. Získání prohlášení o nevznesení námitek ze strany ministerstva spravedlnosti trvá přibližně 2–3 dny. Následně probíhá zápis do obchodního rejstříku.

Registrační číslo

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku místní Obchodní komory a tím získá své registrační číslo. Členství v obchodní komoře je povinné a poplatky závisí na počtu vašich zaměstnanců.

 • Počáteční roční poplatek za firmu s méně než 50 zaměstnanci činí 125 EUR
 • Střední firma s 50-250 zaměstnanci podléhá poplatku 300 EUR

Časová náročnost

Založení nové společnosti trvá zhruba 10 pracovních dní od chvíle, kdy obdržíme doklady o adrese a identifikaci.

Osobní účast

Návštěva Nizozemska není nutná, v ojedinělých případech si ale může notář vyžádat osobní přítomnost budoucího ředitele společnosti.

Administrativa

Nizozemská společnost B.V. je povinna každoročně podat daňové přiznání společně s účetní závěrkou u registrátora společností do 31. července každého roku.

Další povinností je podat daňovému úřadu daňové přiznání do šesti měsíců od konce zdaňovacího období.

Auditovat svou roční účetní závěrku je B.V. společnost povinna pouze v případě, že naplní dvě z následujících tří podmínek:

 • Celková aktiva společnosti jsou větší než 6 000 000 EUR.
 • Roční obrat společnosti činí více než 12 000 000 EUR.
 • Průměrný počet zaměstnanců společnosti je vyšší než 49.

Daňová registrace

Registrace u místního daňového úřadu zabere přibližně 4-6 týdnů, společnost po úspěšné registraci obdrží nizozemské daňové číslo.

Souhrnné informace

 • Založení společnosti trvá zhruba 10 pracovních dní
 • Ředitelé – je třeba ustanovit alespoň jednu osobu, bez omezení národnosti nebo pobytu
 • Akcionáři – společnost musí mít nejméně jednoho akcionáře
 • Základní kapitál – neexistuje požadavek na minimální základní kapitál, resp. 1 cent
 • Návštěva Nizozemska kvůli založení společnosti není nutná
 • Podpora – díky naší praxi Vás úspěšně provedeme celým procesem založení – stačí nás kontaktovat

založení firmy v nizozemsku

Zajímá Vás více?

Komplexnost

Založení společnosti, její usídlení, doručení apostilované dokumentace, vedení účetnictví. Vše pod jednou agenturou.

Podpora

Máte zahraniční společnost a nevíte, zda máte splněné všechny zákonné povinnosti? Pomůžeme s kontrolou a dodržením všech požadavků ze strany státu.

Management

Nejste spokojení s fungováním Vašich ředitelů? Nedodržují termíny? Zkuste nás.

Férová cena

Máte již svou offshore společnost? Chcete lepší podmínky? Změňte svého registračního agenta.

Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme