Vláda projedná koncept státního obchodníka s energiemi

Datum: 8.9.2022

Ze všech stran jsme nyní informováni o vývoji na trhu s energiemi a plynem. Důvod je zřejmý, neboť ať bude cena jakákoliv, budeme ji muset zaplatit. Situaci pro domácnosti alespoň částečně řeší tzv. úsporný tarif, legislativní změna, která se poprvé projeví letos v říjnu (připomeňte si zde). Jiná je ovšem situace u firem a veřejného sektoru. Je obvyklé a rozumné nakoupit energie na další rok předem, a to právě kvůli možnosti bezprecedentního vývoje na trhu, který zažíváme právě nyní.

V případě veřejného sektoru nyní došlo k tomu, že např. řada krajů nemá ještě zajištěnou energii pro příští rok, neboť se její cena začala enormně zvyšovat již v rané fázi letošního roku. Abychom si mohli potenciální riziko lépe představit, dochází nyní k situaci, kdy školy a nemocnice nevědí, čím budou příští rok svítit a topit, protože většina krajů ještě nemá nakoupenou energii. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela navrhuje situaci vyřešit zřízením tzv. státního obchodníka s energiemi.

Tímto státním obchodníkem by měla být agentura, oprávněná oslovit zkušené obchodníky s energiemi s žádostí, aby pro veřejný sektor obstarali energie za přijatelnou cenu. Není vyloučeno, že v souvislosti s projednávaným návrhem bude řeč i o regulaci cen – ta by osloveným obchodníkům poskytla větší vyjednávací prostor. O regulaci cen se ostatně bude v pátek jednat i v celoevropském měřítku, není však zatím zřejmé, zda půjde o regulaci plošnou, nebo bude například regulována jen cena energie z vybraných typů elektráren.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme