Úsporný tarif zřejmě zahrne i teplárny

Datum: 17.6.2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v tuto chvíli pracuje na předloze zákona o tzv. úsporném tarifu – tedy řešení, které by mělo pomoci domácnostem s prudkým růstem cen energií. Vzhledem k povaze úsporného tarifu, tedy jeho uplatnění jen do určitého množství spotřebované energie nebo plynu, má úsporný tarif nejen pomoci uspořit prostředky, ale také domácnosti fakticky motivovat k úsporám (pokud nebudou chtít hradit plnou cenu za energii, budou se muset vejít do limitu). Podrobněji jsme se návrhem zabývali v článku ze začátku června (připomeňte si zde).

V rámci připomínkového řízení návrhu vyvstal technický problém ohledně zdrojů tepla. Zatímco návrh zákona počítá s využitím úsporného tarifu pro přímý odběr elektrické energie a plynu, nezahrnuje odběr tepla z tepláren – ten se ale týká odběratelů v řádu milionů lidí, typicky ve starší panelové zástavbě. MPO tedy bude muset upravit návrh zákona tak, aby se úsporný tarif uplatnil na odběratele tepla z tepláren a domovních kotlů. Zároveň už je trochu jasnější mechanismus, na základě něhož by měl úsporný tarif fungovat. Státní příspěvek na úsporný tarif bude odeslán obchodníkům s elektřinou či plynem, kteří jej následně uplatní ve výši záloh či ve faktuře ve prospěch poplatníka (administrativní zátěž tedy bude přenesena na ně, odběratel energie nebude muset sám o nic žádat). Vláda návrh projedná 22. 6. 2022.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme