• Úvod
  • Kryptoměny
  • Téměř polovinu světové zásoby bitcoinu drží individuální investoři

Téměř polovinu světové zásoby bitcoinu drží individuální investoři

Datum: 27.10.2021

Kdyby na světě žilo 100 lidí… takto začíná polidštěná formuleIndexu lidského rozvoje (HDI), který ve své výroční zprávě používá OSN. Obsahuje informace o tom, kolik obyvatel fiktivní stohlavé vesnice by mělo k dispozici elektrický proud, nezávislá média aj. Kolik z nich by ale investovalo do kryptoměn?

Tento údaj se sice na HDI neprojeví (jednalo by se přibližně o 0.015 člověka), lze ale zjistit něco více o skladbě oněch 120 mil. subjektů, které dle serveru economictimes.com do kryptoměn investují. Dnes bude řeč o těch, kteří investují do bitcoinu.

11.000 největších investorů je zodpovědných za 55 % celkového objemu bitcoinových transakcí. Zajímavé je, že individuální investoři (tedy subjekty na opačné straně spektra než velcí investoři) drží přibližně 45 % všech bitcoinův oběhu. Korelace, nebo kauzalita?

V případě minerů se situace více blíží prve citovanému procentnímu údaji. 10 % minerů je zodpovědných za 90 % světového hashrate, což je údaj, který v posledních letech zůstává víceméně konstantní. Jedinou výraznější změnou je, že se vlivem čínských kryptoměnných restrikcí těžba přesunula z Číny s kdysi pětasedmdesátiprocentním hashratedo USA, středoasijských států a východní Evropy.

 


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme