Měnová politika ECB zůstává, euro roste

Datum: 1.11.2021

Začátkem podzimu jsme Vás informovali o inflačním trendu v zemích G20 (připomeňte si zde). Ač není EU samostatným státem, vzhledem k existenci eura je do G20 také zařazována.

ECB přijímá každých 6 týdnů rozhodnutí o dalším vývoji měnové politiky. Tentokrát dospěla k závěru, že prozatím nebude nijak upravovat svou měnovou politiku (což je při současné inflaci, vzhledem k faktu, kolik států již zavedlo euro jako svou národní měnu, pochopitelné, uvážíme-li, že jedním z cílů ECB je udržení měnové stability). K tomuto závěru se vyjádřila prezidentka ECB na tiskové konferenci, kterou ECB pravidelně pořádá, aby svá rozhodnutí o vývoji měnové politiky zdůvodnila veřejnosti.

Nedlouho po tiskové konferenci zaznamenalo euro růst oproti americkému dolaru – konkrétně v podvečerních hodinách bylo možné za 1 EUR pořídit 1,1689 USD. Zdá se tedy, že udržení základní úrokové sazby ECB na absolutním minimu, tedy 0 %, euru prozatím prospívá.

 


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme