Svatý Vincent a Grenadiny požadují prodloužení lhůty na podávání zpráv daňovému úřadu

Datum: 31.10.2018

Svatý Vincent na Karibském území a Grenadiny požádali o 60 denní prodloužení lhůt pro podávání reportů podle Zákona o dodržování daňových předpisů Spojených států amerických a Společného standardního výkaznictví.

V rámci FATCA (daňový zákon USA požadující po cizích finančních institucích předávat informace o účtech amerických daňových poplatníků daňovému úřadu) a CRS, což představuje společný reportovací standard v překladu, mají finanční instituce povinnost podávat zprávy o majetku, který je v rukou majitelů jejich zahraničních účtů, příslušným daňovým jurisdikcím. Termín byl 30. září 2018, ale zpravodajská platforma na tomto území byla pro finanční instituce otevřena až 1. října 2018.

Tamní Úřad pro finanční služby uvedl, že prodloužení je požadováno kvůli logistickým zpožděním. Úřad říká, že systém online podávání zpráv je nyní plně funkční. Momentálně vyhledává prodloužený termín, a to na 30. listopad 2018.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme