Státní rozpočet zaznamenal nejhorší výsledek od roku 2014

Datum: 7.10.2019

Výše schodku státního rozpočtu ke konci září roku 2019 činí zhruba 21 miliard korun, což odpovídá nejhoršímu výsledku od roku 2014. Přitom ještě v loňském roce 2018 byl státní rozpočet ziskový, a to s přebytkem přibližně 16,8 miliardy korun. Příčinou tohoto stavu je skutečnost, že česká ekonomika roste pomaleji, než jak vláda očekávala, v kombinaci s loňským plošným navyšováním platů státních zaměstnanců a důchodů.

Zajímavostí však je, že oproti srovnatelnému loňskému období stát doposud na daních vybral o 7 % (66 miliard korun) více. „Nadměrně“ pozitivní výsledek loňského rozpočtu byl však do jisté míry způsoben skutečností, že Česká republika čerpala zbytek dotací za programové období pro léta 2007 až 2013, které předtím nestihla vyčerpat. V letošním roce tuto možnost nemá.

Z hlediska dotací se pomalu blíží konec programového období 2014 až 2020, což znamená, že se musí Česká republika snažit vyčerpat prostředky i pro toto období. S tímto se ale pojí i vyšší míra výdajů spojených především s nuceným předfinancováním (nárůst o 18 miliard korun).

Obecně lze říci, že majoritní podíl na neuspokojivém výsledku státního rozpočtu nese samotná vláda, respektive její nepřesné odhady. Zatímco meziroční navýšení výdajů státního rozpočtu činí bezmála 12 %, vláda počítala pouze s 9 %. Naopak dle předběžných odhadů měl výběr DPH posílit o 7 %. Ve skutečnosti je tato hodnota pouze 5 %.  Souhrnným problémem je pomalejší ekonomický růst České republiky, což se odráží v celé (nejenom) daňové oblasti.

Dle dosavadních zkušeností a předběžných odhadů se dá poměrně přesvědčivě odhadnout, že schopnosti pro naplnění rozpočtového cíle budou každým měsícem slábnout. Výsledný rozpočtový schodek se tak odhaduje na zhruba 35 miliard korun, což naplní vládní plány s očekávaným schodkem ve výši 40 miliard.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme