Češi budou podléhat digitální dani

Datum: 13.9.2019

Francouzská digitální daň velmi podráždila Donalda Trumpa. Stěžoval si, že je daň stanovena proti výlučně americkým společnostem. Za zmíněná opatření také americký prezident slíbil odvetu. Tato daňová „válka“ mezi Francií a USA zřejmě ještě nějakou chvíli potrvá. Na situaci zareagovala i Evropská unie skrze zavedení směrnice, která přikazuje členským státům její implementaci tak, aby byla digitální daň zavedena i na jejich území. Ke konceptu digitální daně se tak připojují i další státy. Teď je mezi nimi i Česká republika.

Podoba digitální daně na území České republiky totiž právě dostává hmatatelnější obrysy. Její hodnota by tak měla být zhruba 7 %. Dotýkat se pak bude firem, které mají celosvětový obrat nad 750 milionů eur a ze služeb v České republice příjem nad 50 milionů korun.

Z hlediska celkového obratu je pak jedno, zda tato firma získá čistě z digitálních služeb či z jakékoliv její činnosti. Mezi zmíněné digitální služby se pak bude řadit využívání internetového rozhraní, prodej dat o uživatelích a marketingová oblast v digitálním prostoru.

Proto, aby se zahraniční subjekty nemohly vyhýbat této dani tak, že přemístí své sídlo mimo území ČR, bylo zavedeno opatření, kdy na polohu tohoto sídla nebude brán zřetel. V praxi to pak bude znamenat, že nesejde na tom, kde sídlí společnost, která služby poskytuje, ale na tom, na kterém místě je poskytuje. Kupříkladu pokud nějakou reklamu shlédne uživatel s IP adresou na území ČR, počítá se to jako služba poskytnutá na území ČR, bez ohledu na to, že třeba platba s touto službou spojená poteče do zahraničí.

Pro kontrolu a správu tohoto nového sektoru bude zřízen speciální finanční úřad, jehož hlavním úkolem nebude jenom prostý výběr a správa daní, ale také dohled nad tím, které všechny příjmy jsou zdanitelné. Dá se totiž očekávat, že se společnosti budou chtít tomuto opatření vyhnout. Návrh zákona ještě neprošel poslaneckou sněmovnou a tak lze očekávat, že bude ještě pozměněn. Hrubé obrysy jsou však již dnes celkem jasně dány.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme