USA v boji proti digitální dani

Datum: 10.9.2019

Spojené státy americké se v posledních měsících nejednou ostře ohradily proti daňové a celní politice jiné suverénní země. V současné době lze na mezinárodní scéně pozorovat napětí např. mezi USA a Čínou. Mezi nové obchodní „oponenty“ se však v poslední době zařadila také Francie skrze zavedení tzv. digitální daně.

Vzhledem ke skutečnosti, kdy Spojené státy obviňují Francii z toho, že zavedení zmíněné zvláštní daně směřuje hlavně vůči americkým společnostem, započaly s vlastním vyšetřováním dané věci. Proti tomuto postupu se také již ozvaly i dotčené společnosti (např. Airbnb, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Twitter), a to ve společném prohlášení, ve kterém zdůrazňují, že tato nová francouzská daň jednak zakládá diskriminační jednání, působí retrospektivně, ale také zpomaluje celkový vývoj digitálního segmentu. Zároveň také upozorňuje, že tyto nově vzniknuvší náklady ve výsledku zaplatí spotřebitel.

Velkým odpůrcem francouzské digitální daně je americký prezident Donald Trump, který již pohrozil tím, že v případě, kdy Francie začne podnikat kroky pro realizaci tohoto nového daňového zatížení, USA podnikne příslušná odvetná opatření. V praxi by se tak jednalo o speciální cla na dovozní artikly z Francie. Reprezentativním příkladem by tak byla daň z vína.

Na posledním summitu G7 se však měli zástupci obou zemí dohodnout na tom, aby přijatá opatření byla co nejmírnější. Jak se tedy situace okolo francouzské digitální daně vyvine do budoucna, ukáže až horizont několika následujících měsíců.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme