Česká ekonomika je zdravější než se může zdát

Datum: 9.10.2019

Navzdory posledním zprávám o navyšujícím se schodku státního rozpočtu pro rok 2019 lze obecně říci, že státní rozpočet České republiky patří z hlediska svého stavu k těm nejzdravějším v rámci Evropské unie. Míra zadlužení oproti výši HDP se tak snižuje, což dává státu možnost snižovat daně a více investovat do jeho rozvoje.  Do budoucna se chce stát zaměřit na sektor kvality investic, dopravní infrastruktury a elektronizace státní správy.

V loňském roce, kdy po dlouhé době došlo k jeho celkovému snížení, činil veřejný dluh zhruba 32,6 % HDP, což odpovídá cca 1 734 miliardám korun. V letošním roce se však dá očekávat, že státní dluh opět o trochu povyroste. Státní výdaje totiž rostou rychleji než státní příjmy, což je způsobeno vyšší mírou investičních počinů ze strany státu. Vzhledem k horšící se ekonomické situaci v Německu (ekonomika neklesá, pouze roste znatelně pomaleji) si Česká republika hledá možnosti jak být na Německu co nejméně závislá a snaží se tak otevřít portfolio jiných investičních možností.

Ačkoliv je téma státního dluhu v České republice často probíranou problematikou, není v současnosti ani zdaleka tuzemským problémem číslo 1. Česká republika totiž se zhruba třetinovým podílem státního dluhu na HDP patří k těm nejzdravějším ekonomikám. Její dluh je totiž 4. nejnižší. Průměrná míra zadlužení se totiž pohybuje okolo 80 % HDP. Nejvíce zadluženou zemí EU je pak Řecko s veřejným dluhem ve výši přibližně 177 % HDP.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme