Česká republika dostatečně nečerpá přidělené dotace

Datum: 14.10.2019

Z objemu dotací určeného pro programové období na léta 2014-2020 bylo České republice ze strany Evropské unie dosud vyplaceno pouze 30 % z jeho celkové výše, což odpovídá částce přibližně 186 miliard korun. Problém však není na straně EU. ČR totiž nedokázala peníze použít na rozsáhlejší a dlouhodobější finanční projekty. Přesněji řečeno takové projekty chybí. Typickým příkladem je dopravní infrastruktura, systémová změna zdravotnictví či rozsáhlejší výstavba státních nemovitostí.

Navzdory faktu, že dosud ČR vyčerpala o 70 % více než za stejné období loňského roku (40 miliard korun), za celkovou výší částky, kterou má k dispozici k čerpání, podstatně zaostává. Největší příjem dotací se již tradičně odhaduje na prosinec.

V rámci celé EU pouze 6 států (Malta, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Itálie, Chorvatsko) během současného programového období vyčerpalo menší poměr z objemu přidělených dotací než ČR. Pravidlem pak zůstává, že země, které mají přiděleny menší objem dotací (typicky sever Evropy) čerpají rychleji. Problémem však zůstává, že spousta zemí, které mají přiděleny větší finanční obnos, má k dnešnímu dni vyčerpáno (a mnohdy podstatně) vyšší podíl oproti ČR.

Konec období pro čerpání dotací na současné programové období připadá na 31. prosince 2020. Jak už je ale běžnou praxí, dá se předpokládat, že nevyčerpané dotace budou členské státy „dočerpávat“ i během let následujících. Velkou nevýhodou tohoto stavu je skutečnost, že jsou dotace mnohdy čerpány jenom proto, aby bylo vyčerpáno co největší množství poskytnutých prostředků bez ohledu na efektivitu takového procesu. Tato skutečnost mnohdy vede k přefinancování mnoha projektů, přičemž některé z nich ani evropské finance nepotřebují.

Česká republika je přitom tzv. čistým příjemcem. To v praxi znamená, že za dobu jejího členství v EU z ní vyčerpala více peněz, než kolik jí odvedla. Od svého vstupu do roku 2017 ČR do EU odvedla zhruba 515 miliard korun, přičemž vyčerpala částku převyšující 1,2 bilionu korun. To odpovídá „výdělku“ skoro 700 miliard korun. Tato částka je k dnešnímu dni ještě o několik desítek miliard korun vyšší. „Nejvýnosnější“ bylo období mezi roky 2012 a 2016, kdy ČR skončila čistým příjmem ve výši přibližně 450 miliard korun.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme