Společnostem se sídlem na Maltě se blíží termín pro podání přiznání k dani z příjmů

Datum: 10.12.2020

Tak jako v řadě jiných států se i Malta letos pokusila vyjít vstříc svým společnostem. Ohledně daňových přiznání maltská finanční správa očekávala, že společnosti jsou již situací posledních šesti měsíců zatíženy dost na to, aby jim mohla finanční správa dočasně ulevit alespoň od zátěže administrativní. Mj. tak činila formou odkladu termínů, ve kterých měly společnosti podat přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Oněch odkladů bylo vzhledem ke stále přetrvávajícím dopadům Covid-19 několik. Poslední z nich odsunul datum, kdy budou maltské společnosti nejpozději muset podat daňové přiznání za rok 2019, na 16. prosince. Samozřejmě není vyloučen další odklad, vzhledem k blížícímu se termínu na něj však není radno spoléhat.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme