• Úvod
  • Brexit
  • Velká Británie a Kanada si prozatím zachovají preferenční celní vztahy, Brexit nebrexit

Velká Británie a Kanada si prozatím zachovají preferenční celní vztahy, Brexit nebrexit

Datum: 4.12.2020

V minulosti spadala Velká Británie coby člen EU pod Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu (CETA). Touto dohodou, upravující zejména podmínky volného obchodu a dodržování autorských práv  si EU a Kanada mj. ujednaly vzájemné preferenční vztahy v podobě nulového cla. S blížícím se koncem roku 2020 ale skončí i období, kdy Velká Británie, vystoupivší z EU, zůstává fakticky účastníkem dohod, v nichž je EU smluvní stranou.

Ač je Kanada formálně stále součástí britského Commonwealthu, fakticky tu o takto silné vazbě, a tedy automatické bezcelnosti nemůže být řeč. Až prozatímní dohoda, uzavřená mezi Kanadou a Velkou Británií koncem listopadu, tedy odpověděla na otázku, jak to po novém roce bude s vzájemným celním režimem. Přinejmenším po celý příští rok tedy 98 % vzájemného obchodu Velké Británie s Kanadou bude požívat stejných výhod, jako obchod Kanady s EU podle CETA.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme