Finanční správa otevřela registraci k paušální dani pro OSVČ

Datum: 10.12.2020

Finanční správa spustila začátkem tohoto týdne registraci pro OSVČ k tzv. paušální dani. Paušální daň jak název napovídá, nabízí OSVČ možnost vyhnout se podání daňového přiznání a s tím související administrativě platbou paušální částky 5469 Kč měsíčně. Tato částka má pokrýt jak zdravotní pojistné, tak sociální pojistné (navýšené o 15 % oproti minimu) a 100 Kč na dani z příjmů.

Vzhledem k naposledy uvedené částce je logické, že se možnost vstoupit do režimu paušální daně vztahuje pouze na některé OSVČ. Konkrétně na ty, kteří nejsou plátci DPH a jejichž příjmy z podnikání nepřesahují 1 milion Kč ročně.

Paušální daň má dále jednu zásadní stinnou stránku. Jejím využitím zaniká možnost daňových odpočtů, včetně slev na děti a základní daňové slevy na poplatníka. Je tedy na každém OSVČ, aby si spočítal, zda při využití paušální daně zaplatí méně, nebo více. Čas k rozhodnutí, zda do systému pro zdaňovací období roku 2021 vstoupí, mají OSVČ do 11. ledna 2021.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme