S dětmi doma? Co změní nový zákon o ošetřovném?

Datum: 6.12.2021

Dne 15. prosince budou senátoři pravděpodobně projednávat především trojici právních předpisů, obsahově ne nepodobných covidovému balíčku z loňského roku. Jedná se o návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021, návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 (dále též„zákon o ošetřovném“). Nás dnes bude zajímat naposledy jmenovaný předpis. V čem se především liší od loňské verze?

Podpůrčí doba  (doba, po kterou je ošetřující osobě poskytováno ošetřovné) v případě dítěte mladšího 10 let se nyní prodlouží na celou dobu uzavření školy z důvodu trvání mimořádného opatření (pozn.: ošetřovné se nevztahuje pouze na děti, dalšími subjekty se však dnes nebudeme zabývat); zároveň bude nově ošetřovné poskytováno i zaměstnancům, kteří nepracují na hlavní pracovní poměr, nýbrž na dohodu o provedení práce,  dohodu o pracovní činnosti, popřípadě zaměstnancům nastoupivším právě v době uzavření školského zařízení do nového zaměstnání.

Především se ale zvýší (pokud návrh zákona projde, což se nicméně očekává) koeficient, dle nějž bude výše ošetřovného vypočtena. Nově bude činit 80 % denního vyměřovacího základu. Zároveň také bude stanovena nejnižší možná denní výše ošetřovného, a to v částce 400 Kč, což ocení rodiče se mzdou na dolní hranici spektra. Jednodušší bude i proces žádosti o ošetřovné – nově odpadne administrativně zatěžující podmínka doložení uzavření školního zařízení, které dítě navštěvuje. Nárok na ošetřovné vznikne zpětně k 1. listopadu.

 


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme