S bitcoinem v kuchyni – k čemu slouží mixér?

Datum: 3.5.2021

V souvislosti s bitcoinem a kryptoměnami už jsme se na našem webu okrajově zmiňovali i o otázce anonymity. Pravidelným návštěvníkům darknetu asi tento článek nic nového nepřinese (kdyby ano, znamenalo by to, že dělají něco špatně), anonymita kryptoměn nicméně není zajímavá jen pro ně.

Než se ale ponoříme do tajů bitcoinové anonymity, není od věci vymezit, o jakou anonymitu v případě bitcoinu vlastně půjde. Jelikož bitcoinová peněženka neobsahuje žádné identifikační údaje svého majitele, fakt, že jsou samotné transakce a pohyby na účtech veřejně přístupné, anonymitu nijak neohrožuje. Problém pro anonymitu nastává ve chvíli, kdy je bitcoinem zaplaceno za skutečnou službu či zboží – v takové chvíli pak existuje možnost, vysledovat utracené bitcoiny až k jejich vlastníkovi.

V takovém případě mohli držitelé bitcoinu využít tzv. mixer, což je služba, která umožňuje velkému množství uživatelů bitcoinu najednou promíchat své bitcoiny (přičemž uživatelům samozřejmě zůstane tolik kryptoměny, kolik měli předtím), a prakticky tak znemožnit jejich vysledování. V řadě států je takovéto jednání trnem v oku regulátorům finančního trhu a je postihováno – konkrétním příkladem budiž třeba USA, kde došlo minulý týden k zatčení provozovatele mixeru Bitcoin Fog, přes nějž bylo „promixováno“ přes 1.2 mil. bitcoinů.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme