Do rané dospělosti s čistým štítem – konec dětských dluhů

Datum: 30.4.2021

Nezaplacený účet za telefon, pokuta za jízdu na černo nebo zpozdné z knihovny? S několikaletým úročením dovedou takovéto záležitosti na prahu dospělosti nepříjemně potrápit. Senátem nyní prošla novela, která tyto „dětské dluhy“, jak se tomuto typu závazků přezdívá, značně omezí.

Od července letošního roku budou dluhy, za které ke dni dosažení zletilosti mladý dospělý odpovídá, omezeny výší jmění, které ke dni osmnáctých narozenin vlastnil. Hodnota tohoto jmění obvykle nebývá nijak závratná, v rámci ochrany věřitele nicméně za tu část dluhu mladého dospělého, která převýší hodnotu jeho jmění, budou ručit rodiče. Omezení maximální výše dluhu se také bude týkat situací, kdy na dítě přejde dluh po smrti nájemce, s nímž sdílelo společnou domácnost.

V rámci legislativního procesu byl také přijat pozměňovací návrh, který účinnost onoho omezení výše dětských dluhů vztahuje zpětně na osoby do 21 let věku. To samozřejmě neznamená, že pokud by si osoba mezi 18 a 21 roky věku vzala úvěr a nebyla schopna jej splácet, za dluh stále ručí rodiče – omezení odpovědnosti za dluh se bude vztahovat jen na ty závazky, které vzniknou před dovršením 18 let.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme