Rusko uhradilo část závazků vůči zahraničním věřitelům

Datum: 19.3.2022

Začátkem března jsme Vás informovali o pozastavení vyplácení úroků z dluhopisů zahraničním věřitelům ze strany Ruska (připomeňte si zde). K tomuto kroku došlo v reakci na zmražení části devizových rezerv, které bylo jednou ze západních sankcí proti Rusku, přijatých s cílem přesvědčit Rusko k ukončení invaze na Ukrajinu. Nyní se Rusko holedbá, že úroky splatné k 16. březnu (celkem 117 mil. USD), byly věřitelům včas uhrazeny. Proč tedy předchozí zákaz vyplácení? Pojďme se nyní na tuto problematiku podívat trochu podrobněji.

Zásadní otázka spočívá v tom, v jaké měně může být ten který dluhopis (a tedy i úroky z něj) splácen. Některé z nich mohou být spláceny výlučně v dolarech; jiné obsahují doložku, umožňující splatit je i v jiných měnách. Konkrétně dluhopisy, vydané po anexi Krymu, obsahovaly právě doložku o platbě v jiných měnách než v dolarech.

Co si z tohoto dělení vzhledem k otázce ruské platební schopnosti či neschopnosti odnést? Z celkového ruského dluhu cca 490 mld. USD je v následujícím roce splatných 80 mld. USD. Přičemž ta nejkritičtější skupina – platby na základě dluhopisů vlastněných zahraničními věřiteli, splatné výhradně v dolarech, tvoří přes 20 mld. USD. Dle zdrojů zpravodajské agentury Reuters přitom někteří věřitelé na platbu z 16. března stále čekají. Udrží si tedy Rusko status platební schopnosti?


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme