Mírová jednání stagnují, cena ropy opět roste

Datum: 21.3.2022

Minulou středu jsme Vás informovali o poklesu cen ropy, souvisejícím s optimismem ohledně tehdejších mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem (připomeňte si zde). Z rekordních 130 USD za barel se tehdy cena černého zlata na chvíli dostala i na dvouciferné hodnoty. K očekávanému průlomu v jednáních ovšem bohužel nedošlo a cena ropy na to již koncem týdne reagovala nárůstem – k datu publikace článku se pohybuje okolo 111 USD za barel.

Mezinárodní energetická agentura (IEA), přidružená organizace OECD, mezitím přišla s plánem, jehož plnění má předejít fyzickému nedostatku ropy a zemního plynu. Navrhovaná opatření by měla dle analytiků IEA ušetřit až 2,7 milionu barelů ropy denně. Vzhledem k rozsahu navrhovaných opatření (navrhují členským státům např. uzákonit možnost až třídenního homeoffice, popřípadě snížit maximální povolenou rychlost na pozemních komunikacích) ovšem nelze předpokládat rychlé přijetí těchto opatření. Do značné míry tak řešení problému zůstává na OPEC a na tom, kolik ropy namísto Ruska vyvezou jeho členové (více v citovaném článku).


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme