• Úvod
  • Investice
  • Pětina všech zahraničních investic pochází z Nizozemí

Pětina všech zahraničních investic pochází z Nizozemí

Datum: 23.3.2020

Spojené státy americké, Německo či Jižní Korea. To jsou země, o kterých kdyby někdo řekl, že v České republice investují nemalé peníze, nejspíš by se nikdo nepodivil. Ale co takové Nizozemí?

Dle zprávy zastupitelského úřadu České republiky v Haagu totiž pětina z celkového objemu zahraničních investic pochází právě z této země, která má často mylně status daňového ráje či dokonce offshore jurisdikce. A nejenom z Nizozemí do ČR, ale i opačným směrem putuje nemalé množství investic.

Speciálním statusem totiž Nizozemí ve světě offshore podnikání ovšem disponuje. Výhody výběru této země pro sídlo společnosti však rozhodně nepramení z výše místního daňového zatížení. Ta je totiž často vyšší než v jiných státech. Nizozemí je častou volbou pro stabilitu svého právního prostředí, které však i tak dokáže pružně reagovat na pohyb celosvětové ekonomiky.

V tuto chvíli v rámci vývozu s Nizozemskem obchoduje zhruba 2000 českých firem, v případě dovozu je to pak zhruba 2x tolik. Řečeno čísly, za poslední rok Česká republika vyvezla do Nizozemí kapitál v celkové hodnotě skoro 7 miliard eur, přičemž opačným směrem putovalo něco málo přes 4 a půl miliardy.

Za posledních 5 let je pak objem „vyvezených“ investic roven částce kolem 27 miliard eur, přičemž dovozní hodnota je zhruba 20 miliard. Největší podíl na celkovém objemu investic mají oblasti automobilového či strojního průmyslu společně s informačními a komunikačními technologiemi (oblast výpočetní techniky).

Je však třeba zdůraznit, že se mnohdy nejedná o tak úplně nizozemské společnosti, se kterými české společnosti obchodují. Jak již bylo zmíněno v úvodu, Nizozemí je mezinárodně vyhledávanou jurisdikcí pro usídlení nadnárodní společnosti.

Důkazem toho budiž obchodní giganti jako IKEA, Volkswagen, Reanault, Foxconn či české PPF. Je tak zcela patrné, že v současné době je Nizozemí ideálním prostředím pro založení offshore společnosti.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme