Ekonomický dopad pandemie bude obrovský

Datum: 23.3.2020

Problematika aktuálního dění ve světě spojeného s pandemií koronaviru má vedle těch medicínských zcela očividně i znatelné ekonomické dopady. Státy jsou uzavírány do karantén, omezuje se volný pohyb osob či některá základní práva. Navzdory faktu, že v tuzemských končinách je takové jednání zcela jistě ústavně-konformní, přináší s sebou mnoho vedlejších (a pro společnost velmi důležitých) negativ.

Jedním z nich je již zmíněná ekonomická stránka věci. Jednak jsou národní ekonomiky v lepším případě „pouze“ výrazně zpomaleny, ale také se současný stav odráží na samotných lidech, např. zaměstnancích. Kdo ale v tuto dobu řeší největší potíže, jsou bezesporu podnikatelé. A vyjádření ministra průmyslu české republiky těm tuzemským moc na náladě nepřidalo.

Stát totiž poskytne část náhrady mzdy pouze těm pracovníkům, jejichž zaměstnavatel byl nucen dočasně ukončit výrobu či zastavit činnost v souvislosti s propadem odbytu, chybějícím materiálem či nutné karantény zaměstnanců (tzv. objektivní důvod). Pokud zaměstnavatel tuto skutečnost neprokáže, nebude se stát finančně podílet na výplatě mzdy jeho zaměstnanců. Vzhledem k faktu, že právní rámec této situace je zatím předmětem vládní diskuze, nelze s jistotou říci, že finální podoba řešení tohoto problému bude odpovídat jeho aktuální verzi, avšak vzhledem k aktuálním prohlášením vládních představitelů je tato verze více než pravděpodobná.

Že budou ekonomické dopady pandemie obrovské si uvědomuje i evropská centrální banka. Ta již ve svých vyjádřeních sdělila, že očekává v prvním pololetí letošního roku ekonomickou recesi. V druhé půlce by ale ekonomika evropských států měla opět růst. Banka je taky připravena poskytnout pomoc pro podporu tohoto stavu, a to např. ve formě nákupu dluhopisů či poskytování velmi výhodných úvěrů komerčním bankám.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme