Novelizace zákonů na Seychelách – 3. díl

Datum: 14.1.2019

Novela zákona o mezinárodní obchodní zóně (International Trade Zone Act) z roku 2018 umožňuje ministrovi změnit vývozní plán nebo jakékoli nařízení v neprospěch osoby, která je držitelem licence na vývozní služby. Umožňuje též změnu vývozního plánu nebo jakéhokoli nařízení v neprospěch držitele licence ve vztahu k výjimkám ze zákona o zaměstnanosti a osvobození od zákona o seychelských důchodových fondech.

Nařízení o mezinárodní obchodní zóně (International Trade Zone Regulations) z roku 2018 byla novelizována tak, aby byly odstraněny potenciálně škodlivé činnosti licencované podle licence pro exportní služby (Export Service license). V rámci revidovaného režimu vývozních služeb nebude držitel licence na vývozní služby moci nadále poskytovat jiné služby než opravu a renovaci zboží, skladování a pronájem skladovacích prostor nebo logistické služby za předpokladu, že tyto činnosti se týkají zboží, s nímž se fyzicky manipuluje na Seychelách. Provozovatelé exportních služeb, kteří byli licencováni do 16. října 2017 mohou nadále využívat veškeré koncese a výjimky udělené podle zákona o mezinárodní obchodním zóně do 30. června 2021 (ostatní omezení platí).


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme