Novelizace zákonů na Seychelách – 2. díl

Datum: 11.1.2019

Novela zákona o mezinárodních obchodních společnostech (International Business Companies Act) z roku 2018 umožní mezinárodním obchodním společnostem (IBC) provozovat činnost na Seychelách. V souladu se změnami v zákoně o dani z podnikání byla zrušena doložka o osvobození od daně podle zákona IBC. Pouze IBC, které dosahují zdanitelného příjmu na Seychelách, budou povinny předkládat FSA výroční výkazy a auditované účty (v souladu s nařízením o společnostech z roku 1972).

Novela zákona o obchodních společnostech se zvláštními licencemi (The Companies Special Licences Act) z roku 2018 ruší 1,5% úlevu z daně z podnikání a osvobození od srážkové daně. CSL, které byly založeny do 16. října 2017 nebo později, mohou nadále využívat tyto daňové výhody a osvobození od daně do 30. června 2021 (platí i pro ostatní omezení).

Novela zákona o pojištění (Insurance Act) z roku 2018 ruší ustanovení o osvobození od daně, které se vztahuje na zahraniční pojišťovny. Nerezidentní pojišťovny, které získaly licenci dne 16. října 2017 nebo později, mohou nadále využívat tyto daňové úlevy a osvobození od daně do 30. června 2021 (rovněž platí i pro ostatní omezení).


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme