• Úvod
  • Parkerhill
  • Belize implementuje Akční plán proti erozi daňových základů a přesouvání zisků

Belize implementuje Akční plán proti erozi daňových základů a přesouvání zisků

Datum: 16.1.2019

Po rozsáhlých úvahách přijala vláda Belize koncem roku 2018 zásadní právní úpravu, která přímo ovlivňuje odvětví mezinárodních finančních služeb v Belize. Ve snaze splnit svůj závazek vůči OECD týkající se implementace Akčního plánu proti erozi daňových základů a přesouvání zisků (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) přijalo Belize zákon č. 24/2018, kterým se mění zákon o mezinárodních obchodních společnostech (International Business Companies Act).

Tato novelizace v podstatě odstraňuje vyčlenění („ring-fencing“) mezinárodních obchodních společností (IBC) a přesouvá IBC do domácího daňového režimu Belize. Obecné změny zahrnují:

  • Belize IBC mají nyní možnost obchodovat s obyvateli Belize, vlastnit pozemky v Belize, držet akcie v obchodních společnostech v Belize a mohou být vlastněny rezidenty Belize;

  • Belize IBC nyní podléhají domácímu daňovému režimu Belize, v závislosti na fyzické přítomnosti a daňovém statusu; daňová sazba podle domácího daňového režimu je závislá na typu příjmu;

  • Fyzická přítomnost a daňová rezidence v Belize je dobrovolná, závisí na prokázání ekonomické činnosti na jiném místě (s výjimkou společností s licencí IFSC, které musí být fyzicky přítomné a musí mít daňovou rezidenci v Belize). Požadavek na fyzickou přítomnost v Belize lze splnit prostřednictvím zástupce;

  • Ustanovení o ochraně předchozího stavu zákona platí do 30. června 2021.

Zatímco vyčlenění rezidentů z daňového režimu není nadále možné, v rámci domácího daňového režimu Belize stále existují daňové výhody vztahující se k nerezidentům. Belize IBC tak zůstává entitou, která umožňuje snadné podnikání na mezinárodní úrovni.

Změnami byla dotčena jen legislativa týkající se mezinárodních obchodních společností (IBC). Belize International LLC, International Private Foundation (mezinárodní soukromá nadace) a International Trust (mezinárodní trust) fungují stejně jako doposud.

Pro podrobnější informace o této jurisdikci klikněte zde.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme