Adaptační zákon k GDPR putuje do Senátu

Datum: 18.1.2019

Poslanecká sněmovna v prosinci loňského roku schválila očekávaný návrh zákona o zpracování osobních údajů. Nový návrh zákona navazuje na nová pravidla ochrany osobních údajů, která byla stanovená evropským nařízením GDPR.  Stát využil možnosti a v dílčích aspektech se od textu nařízení odchýlil.

Tento navrhovaný zákon z velké části dopadá na oblast veřejné správy. Pro soukromou sféru ovšem také stanovuje určité odchylky a upřesnění. Novináři nebudou muset za určitých podmínek informovat o prováděném zpracování osobních údajů, na nezbytnou dobu odložit splnění informační povinnosti a budou oprávnění zpracovávat citlivé osobní údaje, které vypovídají o rasovém původu, politických názorech či náboženském přesvědčení.

Z různých pozměňovacích návrhů poslanecká sněmovna odmítla návrh snížit věkovou hranici pro samostatné udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů na 13 let. Zachovala se tedy původně navržená věková hranice 15 let.

Návrh pak v neposlední řadě upravuje pravomoci a organizaci samotného Úřadu pro ochranu osobních údajů, jež se podle návrhu stane přezkumným správním orgánem v případech, kdy povinné subjekty nevyhoví žádosti ke svobodnému přístupu k informacím apod.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme