Seychely: novelizace zákona o mezinárodních obchodních společnostech

Datum: 5.12.2018

Seychelská republika 30. listopadu přijala novelu zákona o mezinárodních obchodních společnostech. Mezi hlavní změny patří následující:

 1. Zrušení veřejného přístupu k registru ředitelů – podle předchozích ustanovení mělo dojít ke zveřejnění registru ředitelů od prvního prosince letošního roku. Novela toto ustanovení ruší a umožní nahlédnutí do registru ředitelů pouze v následujících případech:
  • na základě soudního příkazu
  • v případě zákonné povinnosti (zákon o boji proti praní špinavých peněz či zákon o správě příjmů)
  • Registrovanému zástupci společnosti, ke které se zápis vztahuje
  • Určené třetí osobě na základě pověření registrovaného zástupce nebo ředitele společnosti
 2. Rozšíření pravomocí Registrátora k obnovení vymazaných společností – předchozí ustanovení udávala Registrátorům možnost obnovit vymazanou společnost pouze, pokud byla vymazána z důvodu nezaplacených ročních poplatků. Nově novelizace opravňuje Registrátora obnovit také společnosti, které byly vymazány z následujících důvodů:
  • Ukončení podnikání, či nevykonávání žádné činnosti
  • Nedodání požadované dokumentace či prohlášení podle zákona o mezinárodních obchodních společnostech
  • Neustanovení registrovaného zástupce
  • Nesplnění podání žádosti podle zákona o mezinárodních obchodních společnostech nebo jiného zákona Seychelské republiky
  • Absence rejstříku ředitelů, členů, evidence poplatků, rejstříku skutečných vlastníků nebo účetních záznamů, které musí být podle zákona vedeny.
 3. Prodloužení lhůty k doplnění registru ředitelů a splnění povinností týkajících se skutečných vlastníků – novela zákona prodlužuje lhůtu pro splnění požadavků na vyplnění registru ředitelů s Registrátorem ze 12 měsíců na 24 měsíců. Novelizace také v souladu s požadavky oběžníku Financial Security Authority číslo 6 prodlužuje lhůtu pro splnění povinností týkajících se skutečných vlastníků z 12 měsíců na 18 měsíců.
 4. Prodloužení lhůty pro zrušení společnosti – zákon, přesněji část 275 stanovila, že společnosti, které jsou ve výmazu nepřetržitě po dobu 5 let, budou zrušeny s účinkem k poslednímu dni tohoto období. Novela toto období prodlužuje na 7 let (do lhůty se započítá i doba výmazu společnosti založené podle předchozí právní úpravu (tj. IBC Act, 1994)).

 


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme