Mauricius vydal nové pokyny pro tzv. effective management

Datum: 3.12.2018

Vládní agentura Mauriciu vydala 28. listopadu 2018 prováděcí předpis (Statement of Practice, zkráceně SOP), který se týká části 73A (místo reálného výkonu) Zákona o dani z příjmů.

Vládní agentura na Mauriciu (s oficiálním názvem Mauritius Revenue Authority) je zodpovědná za prosazování a následný dohled nad dodržováním zákonů o příjmech a dále spravuje daně a zajišťuje jejich výběr.

Tento prováděcí předpis představil následující ustanovení:

  • Veškeré relevantní skutečnosti a okolnosti by měly být přezkoumány.
  • Pozornost bude věnována i dopadu na využívání informačních a komunikačních technologií.
  • Zásadní strategická rozhodnutí týkajících se hlavních činností společností, jež mají sídlo registrované na Mauriciu, by měla být přijata v místě sídla společností.
  • Veškeré schůze správní rady a pravidelná zasedání výkonného managementu by se měly konat na Mauriciu.

Podrobnější informace na https://go.ey.com/2FXbgvm

 


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme