Gibraltar přijal zákon o zdanění příjmů z movitého majetku

Datum: 7.12.2018

Gibraltarská vláda 22. listopadu 2018 publikovala ve svém úředním věstníku novelizaci zákona o dani z příjmů týkající se pravidel pro příjmy ze zahraničního movitého majetku.

Nová právní úprava stanoví, že veškeré neobchodní příjmy z pronájmu movitého majetku nacházejícího se mimo území Gibraltaru přijaté nebo plynoucí do obchodní společnosti se budou považovat za příjmy získané a nabyté na Gibraltaru, pokud společnost, která je příjemcem těchto plnění je společností registrovanou na Gibraltaru.

Tyto změny byly přijaty v rámci harmonizace s právními předpisy EU.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme