Nejvyšší čas podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Datum: 27.5.2021

Začátkem května uplynula lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob v tištěné podobě. Nyní, o necelý měsíc později, se tatáž lhůta blíží i pro ty fyzické osoby, které se daňové přiznání rozhodly podat v elektronické formě (ať už prostřednictvím letos spuštěné aplikace Online finanční úřad, nebo „tradičnějšími“ způsoby, např. doručením elektronického formuláře prostřednictvím datové schránky). Ve stejné lhůtě, tedy do příštího úterý včetně, musí být přiznaná daň i uhrazena.

Lhůta pro elektronické „papírové daňové přiznání se původně nelišila (ta pro elektronické přiznání byla později o měsíc prodloužena), v případě jejího nedodržení se tedy za rozhodné datum pro vznik negativních následků bude počítat již 3. květen (tj. poslední den lhůty pro podání papírového daňového přiznání). Od stejného data se budou počítat i úroky na případné neuhrazené dani (pokud tato nebude uhrazena do 1. června).

Způsobem, jak se v případě opoždění podání daňového přiznání nebo uhrazení splatné daně oněm negativním následkům vyhnout, je stejně jako v minulých letech využití služeb daňového poradce. Oproti předcházejícím zdaňovacím obdobím navíc již zákon nenařizuje využití služeb daňového poradce oznámit správci daně předem – postačí, když daňový poradce do 1. července daňové přiznání skutečně podá.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme