Končí lhůta pro úhradu daně z nemovitostí

Datum: 31.5.2021

Minulý týden jsme Vás informovali o blížícím se termínu pro podání elektronické verze přiznání k dani z příjmů fyzických osob (podrobnosti zde). Dnes ale bude řeč o dani, jejíž úhradě žádné pravidelné přiznání nepředchází (pozn.: přiznání se podává pouze při převodu nemovitosti nebo při jiné změně, která by ovlivnila např. sazbu daně).

S dneškem totiž uplyne lhůta pro uhrazení daně z nemovitých věcí. Povinnost tuto daň uhradit vzniká vlastníkům nemovitostí už pouhou jejich evidencí coby vlastníků v katastru nemovitostí k prvnímu lednu. Stejně tak se za pomoci údajů v katastru zjistí i výše splatné daně, po prvním přiznání při převodu nemovitosti už tedy další rok není zpravidla přiznání potřeba – finanční správa namísto toho v průběhu května rozeslala téměř 4 miliony složenek (popřípadě jejich elektronických ekvivalentů pro ty, kteří upřednostnili právě tuto formu).

Ač je datum splatnosti stanoveno na poslední den v květnu, opozdilcům budou dány ještě tři dny k dobru, než se jim od 4. června začne dluh na dani úročit. Výjimku tvoří vlastníci zemědělských pozemků a rybníků – zde je daň s ohledem na povahu těchto nemovitostí (čtěte období jejich výnosu) splatná až v srpnu a listopadu.

Podobně jako u daně z příjmů fyzických osob je možné i u daně z nemovitých věcí požádat o posečkání daně či prominutí úroku. Navíc v případě, že výsledná splatná daň přesáhne 5.000 Kč, je možné platbu rozdělit na poloviny a do konce května poslat jen tu první.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme