Je Airbnb podnikání? Městský soud má jasno

Datum: 25.8.2021

V úterý jsme Vás na našem webu informovali o vývoji a nejnovější inovaci ve světě hypoték (připomeňte si zde). S tématem hypoték (ač spíše těch stávajících než těch, které mají být teprve sjednány), souvisí i otázka krátkodobých pronájmů. Právě Airbnb a jemu podobné platformy jsou totiž jedním ze způsobů, jak hypotéku splácet, nebo si její splácení alespoň usnadnit. V centru Prahy, kde je poptávka po krátkodobém ubytování nejvyšší, pak lze při odečtení splátek od výnosu z krátkodobého pronájmu hovořit i o zisku.

V průběhu pandemie a jejího dopadu na cestovní ruch došlo k útlumu poptávky po krátkodobých pronájmech a někteří majitelé se své nemovitosti rozhodli využít k dlouhodobému pronájmu. Nyní, s opět se rozběhnuvším cestovním ruchem, je nicméně o krátkodobé pronájmy zase zájem.

Do tohoto systému ubytování ale hodil pomyslné vidle Městský soud v Praze, dle jehož rozhodnutí v případě Airbnb a podobných platforem nejde o krátkodobý pronájem, nýbrž poskytování ubytovacích služeb. To má zásadní dopady na zisk z ubytování – zejména v oblasti DPH, jakož i v případě plateb sociálního a zdravotního pojištění. Pro řadu hostitelů, jak jsou poskytovatelé služby na relevantních platformách nazýváni, znamená tedy rozhodnutí Městského soudu v Praze, pokud jej nezruší Nejvyšší správní soud v řízení, které bude pravděpodobně následovat (žalobkyni – Airbnb hostitelce, byla doměřena daň, se kterou pochopitelně není spokojena), nepříznivý zásah do jejich finančního plánování. Nejvíce by se změna dotkla těch, jejichž příjem z Airbnb by přesáhl 1 milion korun ročně – právě na ty by se vztahovala patnáctiprocentní DPH.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme