• Úvod
  • Evropská Unie
  • Evropská komise připravuje modernizaci směrnice o společném systému DPH

Evropská komise připravuje modernizaci směrnice o společném systému DPH

Datum: 17.2.2021

Evropská komise vyzvala poskytovatele finančních a pojišťovacích služeb, aby se vyjádřili k současné unijní úpravě DPH. V době vzniku relevantního předpisu (Směrnice Rady o společném systému daně z přidané hodnoty) byla tato skupina služeb z úpravy vyňata pro její komplexnost a obtížnou dohledatelnost pro příslušného správce daně. O patnáct let a obrovský technologický skok později Evropská komise uvažuje o aktualizaci relevantních ustanovení směrnice.

Ta v tuto chvíli řečené poskytovatele finančních a pojišťovacích služeb od DPH osvobozuje. Ačkoli toto osvobození od DPH může vyznívat pro poskytovatele finančních a pojišťovacích služeb pozitivně, přináší s sebou negativní důsledky.

Poskytovatelé si nemohou odečíst DPH, kterou uhradí při nákupech souvisejících právě s jejich poskytováním finančních a pojišťovacích služeb. V důsledku toho se pak právě o tuto DPH, kterou si nemohou odečíst, zvyšuje výsledná cena služby pro spotřebitele. Do začátku března bude Komise od subjektů, jejichž činnosti se citovaná Směrnice týká, sbírat podněty.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme