EU schválila šestý balíček sankcí proti Rusku

Datum: 3.6.2022

V průběhu května jsme Vás informovali o přípravě šestého balíčku sankcí, kterými EU reaguje a ruskou invazi na Ukrajině (připomeňte si zde). Součástí sankčního balíčku je odpojení Sberbank (největší ruské banky) od mezinárodního platebního systému SWIFT či sankce vůči vybraným ruským oligarchům a státním činitelům.  Nejvýznamnější a také nejkontroverznější bod balíčku se ovšem týkal uvalení embarga na ruskou ropu. Proti tomuto bodu se vzpěčovaly státy, jejichž závislost na dodávkách ruské ropy dosahuje takové intenzity, že by pro ně nebylo možné v takto krátké době zajistit si náhradní dodávky (Česká republika, Maďarsko a Slovensko). Nešlo přitom ani tak o zajištění dodavatele jako spíše o kapacitu ropovodů, které by od tohoto dodavatele (typicky státy na jih od Evropy) musely ropu dodávat.

Představitelé členských států EU se ale přece jen dohodli na podmínkách. Státům, které si ji vymínily, byla udělena časově neomezená výjimka, takže prozatím mohou ropu z Ruska odebírat. Ukončení odběru ruské ropy ostatními členskými státy sníží celkový unijní odběr ruské ropy až o 90 %. Rusko samozřejmě může svůj vývoz ropy přesměrovat, nějakou dobu to ovšem potrvá. Bude zajímavé sledovat dopad šestého balíčku na spolupráci Ruska s OPEC+ (skupina států spolupracujících s Organizací producentů a vývozců ropy), o tom však až v dalším článku.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme