Dluhopisy bez prospektu – pro a proti

Datum: 8.11.2022

Na našich webových stránkách Vám v oblasti emise dluhopisů nabízíme zejména neveřejnou emisi, která je příznivá jak z hlediska časového, tak z hlediska nákladů, a to nejen proto, že k ní není potřeba prospekt schválený ČNB. Existuje ale i jiný způsob, jakým je možné bez nutnosti schvalování prospektu vydat dluhopisy a získat tak pro Vaši společnost kapitál za cenu příznivější, než kdybyste žádali o úvěr v bance?

Ano, a je jich hned několik. Např. jde o nabídku dluhopisů pouze kvalifikovaným investorům či emisi s minimální investicí 100 000 EUR. Nás ovšem bude zajímat pravděpodobně nejběžněji využívaná výjimka ze zákonného pravidla o prospektu. Tím je emise dluhopisů o celkové hodnotě nepřesahující 1 000 000 EUR, tzv. veřejná podlimitní nabídka dluhopisů.

Proč využít podlimitní dluhopisy?

Právě tento způsob umožňuje malým a středním podnikům získat další kapitál za příznivějších podmínek než od banky, aniž by musely podstupovat časově a finančně náročnou administrativu v podobě tvorby a schvalování prospektu.

Nevýhodou může být určitá obtížnost při upisování dluhopisů (právě prospekt totiž poskytuje obsáhlé informace o emitentovi, takže slouží i jako určitý prodejní nástroj) – je tak na emitentovi zvolit vhodnou marketingovou strategii, aby emise dluhopisů přinesla kýžený výsledek.

Vzhledem k současné situaci na trhu, kdy se u rizikových aktiv plně projevuje jejich rizikovost, jsou ovšem dluhopisy podniků (nejlépe těch, kterým jejich investoři dlouhodobě důvěřují), rozhodně zajímavou entitou. Máte zájem o podlimitní emisi dluhopisů? Kontaktujte nás a sjednejte si s námi informační schůzku.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme