• Úvod
  • Zprávy ze světa
  • Mezinárodní spolupráce při správě daní se rozšíří na digitální platformy

Mezinárodní spolupráce při správě daní se rozšíří na digitální platformy

Datum: 9.11.2022

Digitální platformy – nástroje, které uživatelům umožňují např. pronajímat (si) nemovitosti či automobily, ale také třeba konzumovat digitální obsah, budou zase o něco regulovanější. V tuto chvíli dokončuje legislativní proces předpis, který má zavést mezinárodní spolupráci při správě daní i pro provozovatele těchto digitálních platforem.

Ti by podle nového předpisu měli oznamovat informace (zejména o dosažených příjmech a výdajích) jednou ročně Specializovaném finančnímu úřadu (ten je v tuto chvíli správcem daně vybraných subjektů, např. úvěrových institucí a právnických osob s ročním obratem přes 2 miliardy Kč.). Povaha činnosti digitálních platforem, které typicky fungují ve více zemích, s sebou totiž nese i obtížnost při sledování jejich daňově relevantních informací – povinnosti stanovené novým předpisem by měly správci daně sledování těchto informací usnadnit. V rámci kontroly dodržování těchto povinností budou moci finanční úředníci provádět také tzv. kontrolní nákupy (při těch konkrétní zboží nebo službu zakoupí a následně zkoumají splnění s ním souvisejících povinností). Nový předpis nedopadne na provozovatele digitálních platforem malého rozsahu (tj. platformy, které generují čistý zisk do 50 000 Kč ročně nebo maximálně 30 transakcí).


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme