Mimořádná daň pro banky a energetické firmy

Datum: 8.11.2022

Senát bude v dohledné době schvalovat mimořádnou daň z neočekávaných zisků pro banky a energetické firmy. Jedná se o součást nejnovějšího daňového balíčku. Daň má pokrýt státu část nákladů souvisejících se zastropováním cen energií a plynu. Projde-li daňový balíček celým legislativním procesem, daň bude účinná od začátku roku 2023 do konce roku 2025.

Mimořádná daň bude na nadměrný zisk dopadat se sazbou 60 %. Hranicí nadměrného zisku bude u bank 6 miliard Kč čistých úrokových výnosů. U energetických firem pak bude hranice nižší – 2 miliardy Kč tzv. rozhodných příjmů. Daň bude placena formou záloh a jejím příjemcem bude státní rozpočet. Odpůrci této daně se obávají, že kvůli ní dojde ke zpomalení investic (jelikož kapitál bude odčerpán právě mimořádnou daní) mj. i v energetice, kde je přitom právě nyní nezbytné investovat do nových zdrojů energií – podobná situace hrozí i v ropném průmyslu, kde by nedostatek investic měl za následek nutnost být nadále závislí na dovozu těchto paliv. Daň se nezamlouvá ani některým výrobcům energií. Zaznívají ohlasy, že windfall tax, jak se tomuto druhu daně také říká v daňové terminologii, je neúčinná a bude mít spíše než zlepšení energetické situace za následek přesun sídla (a daňové rezidence) poskytovatelů energií do států, kde se neuplatňuje.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme