Dluhopis nepředstavuje vždy bezpečnou investici

Datum: 1.8.2018

Objevuje se stále více podvodníků, kteří předkládají dluhopisy neznámých firem s heslem bezpečné investice. Drobní investoři tak jednoduše naletí s vidinou slušných výnosů. Nízké úrokové sazby a nízká finanční gramotnost veřejnosti představují geniální kombinaci pro takové podvodníky.

Někteří investoři se nechají ošálit větou v podmínkách, že ČNB emisi dluhopisů schválila. Tato informace pouze dokládá, že centrální banka ověřila podmínky takového prospektu za účelem zjistit, zda jsou splněny všechny formální záležitosti v souladu se zákonem.

Řešením, jak odhalit pochybnosti, je důkladně prostudovat dokumenty přiložené v nabídce, dále podívat se do obchodního rejstříku. V některých případech bohatě postačí informace z „googlu“. V rejstříku se investoři mohou dozvědět, například, historii firmy, relevantnost informací o jejím hospodaření. K dispozici jsou i tzv. výroční zprávy, ze kterých vyplývá firemní zisk, či ztráty. Pro lepší pochopení je k dispozici příklad z portálu kurzy.cz: „Jestliže je například základní kapitál emitenta 2 miliony korun a zároveň chce vydat dluhopisy za 7 miliard korun, jde o pákový poměr 1 : 3 500.“

Dalším důležitým kritériem při výběru vhodných dluhopisů je rating. Jakmile investor o dané firmě nikdy předtím neslyšel, a rating nepředkládá žádná důvěryhodná ratingová agentura, s největší pravděpodobností se nejedná o správnou investici. Emise vysoce úročených korporátních dluhopisů, tedy bez ratingu, zkoumají profesionální investoři do rizikového kapitálu.  V rámci českých fondů funguje kreditně-analytické oddělení, které se řídí přísnými pravidly pro interní rating.

To, že jde o podvod, mohou odhalit také chyby, ať už gramatické, či pravopisné, v příslušných dokumentech. Stále častěji se objevují případy, kdy je emitentem nově založená společnost bez historie, na což se v prospektu vztahuje krátká poznámka „riziko účelové struktury bez podnikatelské historie“. V prospektu by se mělo jasně psát o účelu, na jaký si firma prostředky půjčuje. Dle toho je investor schopen posoudit, jak si firma povede, aby mohla splácet své závazky. Investor by měl zpozornit i ve chvíli, kdy něco nehraje u distribuce. Měla by probíhat totiž přes finanční instituci, tudíž žádný internet, telefon apod. Je dobré, když mezi oběma stranami stojí důvěryhodný prostředník, nejčastěji banka nebo jiné instituce pod ČNB. Dalším klíčovým bodem je budoucí likvidita nakupovaných dluhopisů, jinými slovy, s jakou rychlostí a za jakých podmínek bude možné dluhopis v budoucnu prodat. Výhodné je, že když je emise dluhopisů obchodována na pražské burze.


Parker & Hill

Spolehlivě & rádi Vám pomůžeme